• «Η ανάγκη επικρατεί πάνω απ' όλα.»
    • «Η ελπίδα είναι το μόνο καλό που είναι κοινό σ' όλους τους ανθρώπους. Κι εκείνοι ακόμα που δεν έχουν τίποτα την κατέχουν.»
    • «Πολύ δύσκολο να γνωρίσει κανένας τον εαυτό του.»
    • «Τα παιδιά σου θα σου κάνουν ό,τι έκανες στους γονείς σου.»
    • «Τίποτα ισχυρότερο απ' την ανάγκη, γιατί όλα υποτάσσονται σ' αυτή.»

    ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/quotes/authors/94#ixzz32ROUtfsI