Ωραία διαφήμιση από την Volkswagen. Μόνο δείτε μην αγοράζετε Volkswagen και άλλα Γερμανικά προϊόντα :)

Eyes on the road - Volkswagen