Η λίστα των δέκα χωρών με το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο στον κόσμο, δημοσιεύτηκε και πάλι από τον ΟΟΣΑ.

Η σύγκριση των χωρών, όσον αφορά στο επίπεδο διαβίωσης, γίνεται μέσω της μέτρησης τιμών ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε χώρα, όπως το εισόδημα, η στέγαση, η εργασία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, η υγεία, η ασφάλεια και η «ισορροπία» ποιότητας ζωής-εργασίας.

Ακολουθεί η λίστα με τις δέκα χώρες με το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο:


10. Λουξεμβούργο
Η χώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο, όσον αφορά αρκετούς δείκτες. Ο μέσος ετήσιος μισθός ανέρχεται στα 35.321 δολάρια, πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 22.387 δολάρια τον χρόνο. Οι πολίτες στο Λουξεμβούργο εργάζονται κατά μέσο όρο 1.616 ώρες τον χρόνο, με τον γενικό μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 1.749 ώρες. Το 77% των των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών έχουν ολοκληρώσει τη μέση εκπαίδευση, 3 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο που έχει θεσπίσει ο ΟΟΣΑ, ενώ το 65% των ενηλίκων 15-64 ετώ εργάζεται, με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ να είναι το 74%. Το προσδόκιμο ζωής στη χώρα αγγίζει τα 81 χρόνια, έναν χρόνο περισσότερο από τον μέσο όρο. Τέλος, το 74% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο με τη ζωή του, δύο μονάδες πάνω από τον γενικό μέσο όρο.

9. Νέα Ζηλανδία
Η μέση αμοιβή διαμορφώνεται στα 18.601 δολάρια τον χρόνο, οι πολίτες κατά μέσο όρο εργάζονται 1.758 ώρες ετησίως, το 72% των ενηλίκων κατέχει απολυτήριο λυκείου, ενώ το ίδιο ποσοστό εργάζεται. Ο μέσος όρος ζωής ανέρχεται στα 81 χρόνια και το 78% των πολιτών νιώθει ευχαριστημένο με το επίπεδο ζωής του.

8. Ολλανδία
Η μέση ετήσια αμοιβή ανέρχεται στα 25.740 δολάρια ετησίως. Το 73% των ενηλίκων έχει τελείωσει το λύκειο, το 75% εργάζεται, ενώ ο μέσος Ολλανδός εργάζεται 1.377 ώρες τον χρόνο. Το προσδόκιμο ζωής φτάνει τα 81 χρόνια και το 72% είναι ευχαριστημένο με τη ζωή του.

7. Ελβετία
Ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα 27.756 δολάρια τον χρόνο, το 87% των ενηλίκων 25-64 ετών έχει ολοκληρώσει τη μέση εκπαίδευση, ενώ το 79% στις ηλικίες 15-64 ετών εργάζεται. Ο μέσος όρος ζωής ανέρχεται στα 83 χρόνια και το 76,4% των Ελβετών δηλώνει ευχαριστημένο με το βιοτικό του επίπεδο.

6. Καναδάς
Ο μέσος πολίτης αμοίβεται με 27.138 δολάρια τον χρόνο και εργάζεται 1.702 ώρες ετησίως. Το 88% των ενηλίκων κατέχει απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης, ενώ το 72% των ενηλίκων 15-64 ετών εργάζεται. Το προσδόκιμο ζωής φτάνει τα 81 χρόνια και το 80% των πολιτών στον Καναδά είναι ικανοποιημένο με την ποιότητα της ζωής του.

5. Δανία
Η μέση ετήσια αμοιβή ορίζεται στα 23.213 δολάρια. Οι Δανοί εργάζονται κατά μέσο όρο 1.559 ώρες τον χρόνο, το 76% των ενηλίκων έχει ολοκληρώσει το λύκειο, ενώ το 73% εργάζεται. Ο μέσος Δανός ζει 79 χρόνια, ενώ το 77% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο με τη ζωή του.

4. Σουηδία
Ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 26.633 δολάρια τον χρόνο και οι Σουηδοί εργάζονται περίπου 1.624 ώρες ετησίως. Το 86% των ενηλίκων κατέχει απολυτήριο λυκείου και το 73% εργάζεται. Ο μέσος όρος ζωής ορίζεται στα 82 χρόνια και το 76% των Σουηδών είναι ευχαριστημένοι με το επίπεδο διαβίωσης.

3. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Η μέση ετήσια αμοιβή αγγίζει τα 37.708 δολάρια τον χρόνο, ο μέσος Αμερικανός εργάζεται 1.778 ώρες ετησίως, το 89% των ενηλίκων έχει ολοκληρώσει τη μέση εκπαίδευση και το 67% εργάζεται. Το προσδόκιμο ζωής ανέρχεται στα 79 χρόνια και 76% δηλώνει ικανοποιημένο με την ποιότητα ζωής του.

2. Νορβηγία
Ο μέσος Νορβηγός αμοίβεται με 30.465 δολάρια ετησίως και εργάζεται 1.414 ώρες τον χρόνο. Το 81% των ενηλίκων έχει τελείωσει το λύκειο και το 75% εργάζεται. Ο μέσος όρος ζωής διαμορφώνεται στα 81 χρόνια και το 75% των πολιτών είναι ευχαριστημένο με τη ζωή του.

1. Αυστραλία
Ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 26.927 δολάρια τον χρόνο, με τους Αυστραλούς να εργάζονται κατά μέσο όρο 1.686 ώρες ετησίως. Επιπλέον, το 71% των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών κατέχει απολυτήριο λυκείου και το 72% εργάζεται. Το προσδόκιμο ζωής διαμορφώνεται στα 82 χρόνια και το 74% των Αυστραλών είναι ικανοποιημένο με το βιοτικό του επίπεδο.


Ακολουθεί η λίστα με τις δέκα χώρες με το χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο:

10. Πολωνία
Η χώρα φιγουράρει σε σχετικά καλή θέση, όσον αφορά στους δείκτες ευημερίας και ανάπτυξης, καθώς βρίσκεται κοντά στους μέσους όρους του ΟΟΣΑ. Ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 14.508 δολάρια τον χρόνο, με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ να είναι στα 22.387 δολάρια ετησίως. Το 59% των ενηλίκων 15-64 ετών εργάζονται, αρκετά κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι το 66%. Ο μέσος Πολωνός εργάζεται 1939 ώρες τον χρόνο, αρκετά πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι οι 1749 ώρες. Όσον αφορά στην εκπαίδευση, το 88% των ενηλίκων 25-64 ετών κατέχει απολυτήριο λυκείου, 14 μονάδες πάνω από τον γενικό μέσο όρο. Το προσδόκιμο ζωής στην Πολωνία αγγίζει τα 74 χρόνια, με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ να διαμορφώνεται στα 80 χρόνια. Το 68% των Πολωνών δηλώνει ικανοποιημένο από τη ζωή του, με τον μέσο όρο να βρίσκεται στο 72%.


9. Ελλάδα
Και η χώρα μας βρίσκεται κοντά στους μέσους όρους του ΟΟΣΑ, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η ποιότητα ζωής των Ελλήνων δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων. Ο μέσος ετήσιος μισθός ανέρχεται στα 22.134 δολάρια, πολύ κοντά στο μέσο όρο, με το 60% των ενηλίκων 15-64 ετών να εργάζονται και τον Έλληνα να εργάζεται 2.109 ώρες τον χρόνο. Μόνο το 61% στις ηλικίες 25-64 κατέχει απολυτήριο λυκείου από 74% που είναι ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ. Το προσδόκιμο ζωής διαμορφώνεται στα 81 έτη, ενώ το 67% των Ελλήνων είναι ευχαριστημένο από την ποιότητα της ζωής του.


8. Πορτογαλία
Η Πορτογαλία έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, προσπαθώντας να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της. Παρόλα αυτά, η οικονομική κρίση έχει αποδυναμώσει αρκετά την οικονομία της. Η μέση αμοιβή διαμορφώνεται στα 18.689 δολάρια τον χρόνο, το 66% των πολιτών ηλικίας 15-64 εργάζονται, ο μέσος Πορτογάλος εργάζεται 1714 ώρες ετησίως, ενώ το 30% των Πορτογάλων έχει τελειώσει τη μέση εκπαίδευση. Το προσδόκιμο ζωής αγγίζει τα 80 χρόνια και το 72% των πολιτών θεωρεί πως είναι ικανοποιημένο από τη ζωή του.


7. Ουγγαρία
Και η Ουγγαρία βρίσκεται κοντά στους μέσους όρους που έχει θεσπίσει ο ΟΟΣΑ. Ο μέσος Ούγγρος αμείβεται με 13.696 δολάρια τον χρόνο και εργάζεται 1961 ώρες ετησίως. Το ποσοστό των ενηλίκων που έχει τελειώσει το λύκειο αγγίζει το 81%, ενώ το 55% των πολιτών 15-64 ετών εργάζεται. Το προσδόκιμο ζωής είναι τα 74 χρόνια και το 65% των πολιτών στην Ουγγαρία είναι ευχαριστημένο από την ποιότητα ζωής του.


6. Εσθονία
Τα τελευταία δέκα χρόνια, η Εσθονία, έχει σημειώσει πρόοδο, σχετικά με την ποιότητα ζωής των πολιτών της. Μέχρι να ξεσπάσει η οικονομική κρίση το 2008, η χώρα σημείωνε ανάπτυξη-ρεκόρ. Σήμερα, όμως, βρίσκεται αρκετά χαμηλά σε πολλούς τομείς. Η μέση αμοιβή στη χώρα αγγίζει τα 13.149 δολάρια ετησίως και οι πολίτες εργάζονται κατά μέσο όρο 1879 ώρες τον χρόνο. Το 89% των ενηλίκων κατέχει απολυτήριο λυκείου, ενώ το 61% εργάζεται. Ο μέσος όρος ζωής είναι τα 76 χρόνια και επιπλέον, το 60% των πολιτών αισθάνονται ότι έχουν περισσότερες θετικές εμπειρίες απ' ότι αρνητικές στη ζωή τους.


5. Ρωσία
Η Ρωσία έχει επιδείξει πρόοδο την τελευταία δεκαετία. Ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 13.911 δολάρια τον χρόνο, με τους πολίτες στη χώρα κατά μέσο όρο να εργάζονται 1.976 ώρες. Το 67% των ενηλίκων έχει τελειώσει το λύκειο και το 88% των πολιτών 25-64 ετών εργάζονται. Το προσδόκιμο ζωής διαμορφώνεται στα 69 έτη, ενώ μόλις το 59% των Ρώσων δηλώνει ικανοποιημένο με την ποιότητα της ζωής του.


4. Βραζιλία
Και αυτή η χώρα έχει προοδεύσει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, η μέση ετήσια αμοιβή στη Βραζιλία είναι πολύ κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (δεν αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό). Το 41% των πολιτών έχει ολοκληρώσει τη μέση εκπαίδευση και το 68% εργάζεται. Ο μέσος όρος ζωής είναι τα 73 χρόνια, ενώ το 77% των Βραζιλιάνων είναι ικανοποιημένο με τη ζωή του.


3. Χιλή
Η Χιλή έχει κάνει φοβερή πρόοδο, ειδικά από τη δεκαετία του '90 και μετά έχει παρουσιάσει ανάπτυξη-ρεκόρ και σημαντική μείωση της φτώχειας. Ο μέσος μισθός αγγίζει τα 8.618 δολάρια τον χρόνο, ενώ οι πολίτες εργάζονται κατά μέσο όρο 2.068 ώρες ετησίως. Το 69% των ενηλίκων 25-64 ετών κατέχει απολυτήριο λυκείου, ενώ το 59% εργάζεται. Το προσδόκιμο ζωής ανέρχεται στα 79 χρόνια. Επιπλέον, το 74% των πολιτών, 2 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, θεωρεί πως το ικανοποιεί το βιοτικό του επίπεδο.


2. Μεξικό
Την τελευταία δεκαετία έχει επιδείξει τρομερή ανάπτυξη, κυρίως όσον αφορά στην ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση, την υγεία και την εργασία. Όμως, ακόμη σε αρκετούς τομείς βρίσκεται πολύ χαμηλά, σε σύγκριση με τους δείκτες του ΟΟΣΑ. Η μέση ετήσια αμοιβή στη χώρα ανέρχεται στα 11.106 δολάρια. Μόνο το 35% των ενηλίκων έχουν ολοκληρώσει τη μέση εκπαίδευση, ενώ το 60% στις ηλικίες από 15 έως 64 έτη εργάζεται. Ο μέσος όρος ζωής είναι τα 76 έτη, ενώ το 78% των πολιτών στο Μεξικό, 6 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, είναι ευχαριστημένο με το επίπεδο διαβίωσης.


1. Τουρκία 
Παρόλο που έχει προοδεύσει αρκετά τα τελευταία 20 χρόνια, πρωτοστατεί στη λίστα του ΟΟΣΑ, καθώς οι περισσότεροι δείκτες που καταδεικνύουν το βιοτικό επίπεδο της χώρας, βρίσκονται πολύ πιο χαμηλά από τον γενικό μέσο όρο. Ο μέσος ετήσιος μισθός είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό. Μόνο το 33% των ενήλικων Τούρκων κατέχει απολυτήριο λυκείου, το 46% των ενηλίκων εργάζεται ενώ οι πολίτες κατά μέσο όρο εργάζονται 1877 ώρες τον χρόνο. Τέλος, το 56% των πολιτών της Τουρκίας νιώθει ικανοποιημένο με τη ζωή του, 16 μονάδες κάτω από τον γενικό μέσο όρο.