Το φωτογραφικό αφιέρωμα συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό με το προηγούμενο