Τα scripts για full backup-restore του pfSense έως και την τρέχουσα έκδοση   2.3.1 Στην έκδοση  2.3.1 δεν υπάρχουν λόγω προβλημάτων ωστόσο τα θέλω…

Read more »