Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ελλάδος
Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2016

Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis
Δι@ύγεια
data.gov.gr
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Εθνικό Κτηματολόγιο
Εθνικό Τυπογραφείο
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - ΕΜΥ
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης
Εθνικό Ενιαίο Μητρώο Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» 
Ο.Α.Ε.Δ.  Είσοδος
Εργασιακά
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΤΕΑ)
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ελληνικό Ινστιτουτο Υγιεινης & Ασφάλειας της Εργασίας
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΑΑΔΗΣΥ
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - ΕΕΕΠ  Είσοδος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

TAXISnet
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Αίτηση - Δήλωση Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας: Ψηφιακές υπηρεσίες
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
Κοινωνία της Πληροφορίας
Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟ

Επιτροπή Ανταγωνισμού
Συνήγορος του Πολίτη
Συνήγορος του Καταναλωτή
Οδηγός του Πολίτη
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας : Κ.Ε.Θ.Ι.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Οδικές Συγκοινωνίες ΟΣΥ
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης