Τρόπος επαναφοράς των ρυθμίσεων ασφαλείας στις προεπιλογές

Για να επαναφέρετε το λειτουργικό σας σύστημα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφαλείας της αρχικής εγκατάστασης:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.

2. Πληκτρολογήστε secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εμφανίζεται ένα μήνυμα "Η εργασία ολοκληρώθηκε" (Task is completed) και ένα προειδοποιητικό μήνυμα ότι κάποια εργασία δεν ήταν δυνατό να εκτελεστεί. Είναι ασφαλές να παραβλέψετε αυτό το μήνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το μήνυμα, προβάλετε το αρχείο %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.
Aπενεργοποιηση προειδοποιησειων ασφαλειας
Start -> Run -> Regedit

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] "AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001 "FirewallDisableNotify"=dword:00000001 "UpdatesDisableNotify"=dword:00000001 "AntiVirusOverride"=dword:00000000 "FirewallOverride"=dword:00000000

Ενεργοποιηση προειδοποιησειων ασφαλειας
Start -> Run -> Regedit

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] "AntiVirusDisableNotify"=dword:00000000 "FirewallDisableNotify"=dword:00000000 "UpdatesDisableNotify"=dword:00000000 "AntiVirusOverride"=dword:00000000 "FirewallOverride"=dword:00000000

Aπενεργοποιηση κεντρο ασφαλειας και προειδοποιησειων
Start -> Run -> Regedit

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc] "Start"=dword:00000004


Aπενεργοποιηση προειδοποιηση ασφαλειας κατα το ανοιγμα αρχειων
Άνοιγμα αρχείου - Προειδοποίηση ασφαλείας
Δεν ήταν δυνατή η επαλήθευση του εκδότη.
Είστε βάβαιοι ότι θέλετε να εκτελέσετε αυτό το λογισμικό?

Start -> Run -> Regedit

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Download] "CheckExeSignatures"="no" "RunInvalidSignatures"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Attachments] "SaveZoneInformation"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Associations] "LowRiskFileTypes"=".zip;.rar;.nfo;.txt;.exe;.bat; .com;.cmd;.reg;.msi;.htm;.html;.gif;.bmp;.jpg;.avi ;.mpg;.mpeg;.mov;.mp3;.m3u;.wav;"


Info From Microsoft