Πρέπει να γίνει αντιστοιχίση δίσκου με το όνομα του διακομιστή (όχι με την διεύθυνση ip) με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προσθέσετε την αξιόπιστη τοποθεσία…

Read more »