Διαδικασία για την επίλυση του προβλήματος με την αναβάθμιση του BIOS στην έκδοση v.3309.

κατεβάστε το BIOS για το Aspire One, την έκδοση (3309)
για το Aspire One A110
(ftp://ftp.support.acer-euro.com/netbook/aspire_one_110/bios/v.3309.zip)
για το Aspire One A150
(ftp://ftp.support.acer-euro.com/netbook/aspire_one_150/bios/v.3309.zip)
- αποσυμπιέστε τα περιεχόμενα του αρχείου και συγκεκριμένα τα αρχεία
3309.bat
3309.fd
FLASHIT.exe
στο USB stick στο root (όχι μέσα σε φάκελο)
το usb stick θα πρέπει να είναι:
- έως 1 GB
- διαμορφωμένο σε FAT32
- μετονομάστε το αρχείο του BIOS με το όνομα “ 3309.fd” σε “ZG5IA32.FD”
- Συνδέστε το USB stick στο Aspire One, το δοκιμάσαμε στην αριστερή πόρτα κοντά στην πόρτα Ethernet-

- Συνδέστε το Aspire One με την τροφοδοσία
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί Fn + Esc και πατήστε μία φορά το κουμπί Power/εκκίνησης να ανοίξει ο υπολογιστής. (Σε αυτό το σημείο το κουμπί power θα αρχίσει να αναβοσβήνει)

- Συνεχίστε να πατάτε τα κουμπιά Fn + Esc για λίγα δευτερόλεπτα και μόλις η φωτεινή ένδειξη από το usb stick ξεκινήσει να αναβοσβήνει αφήνουμε τα κουμπιά Fn + Esc

- Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία το flash BIOS το led στο κουμπί εκκίνησης/power θα σταματήσει να αναβοσβήνει
- Το φορητό στην συνέχεια θα επανεκκινήσει.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση πάνω στην διαδικασία αναβάθμισης του BIOS σας παρακαλούμε να καλέσετε την τεχνική υποστήριξη της Acer έχοντας τον υπολογιστή μπροστά σας και συνδεμένο στο ρεύμα.

Τηλ Τεχνική Υποστήριξης Acer Ελλάς: 801 500 2000 (Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-13:45 & 15:00-17:45 )