Συγκεντρωτικός πίνακας με τους κωδικούς ενεργοποίησης γραμμών MSN ISDN κατευθείαν από το Net-Mode OTE.
Ανάλογα με τον τύπο του Net-Mode της ISDN OTE οι κωδικοί για τον προγραμματισμο της Ab1 & Ab2 αναλογικών θυρών είναι οι παρακάτω:

--------------------------------------------------------------------------------------

--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ INTRACOM NET-MODE

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε: **91*2310.....#   ad1
Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab2 και πρηκτρολογούμε:**91*2310.....#   ad2
   
--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MSN ΑΠΟ INTRACOM NET-MODE

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πληκτρολογούμε: **91*#---------------------------------------------------------------------------------------

--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ SIEMENS NET-MODE (santis)

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε:
**#73##111 2310......#
**#73##112 2310......#

   
--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MSN ΑΠΟ SIEMENS NET-MODE

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πληκτρολογούμε:
**#73##111# ad1μόνο
**#73##112#

----------------------------------------------------------------------------------------

--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ ELCON SYSTEMTECHNIK DIALER ΝΤ1+2a/b (Μέχρι 3 MSN)

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε:

#97*01*2310......#
#97*02*2310......#
#97*03*2310......#

--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MSN ΑΠΟ ELCON SYSTEMTECHNIK DIALER ΝΤ1+2a/b

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε:
*97*01*#
*97*02*#
*97*03*#

Αν θέλουμε βοήθεια καλούμε στο 8001126000 (Τεχνική υποστήριξη του ΟΤΕ για ΙSDN)

Πηγη : http://panasonic.1062028.n5.nabble.com/MSN-NET-MODE-ISDN-td5499294.html 


Αναλυτικοτεροι οδηγοι :

Προγραμματισμός MSN σε ISDN με τερματικό netMod Intracom