Δορυφορικά

0/12 V Σήμα, που οδηγεί αντίστοιχο διακόπτη και επιτρέπει στο δέκτη να συντονίζεται με διαφορετικά LNB , που είναι εστιασμένα σε δύο διαφορετικούς δορυφόρους, όταν πρόκειται για σύστημα διπλής τροφοδοσίας.

13/18 V Οι δύο διαφορετικές πολώσεις των δορυφορικών σημάτων, διαχειρίζονται από το LNB , μέσω ενός σήματος, που ονομάζεται διακόπτης 13/18 V . Όταν ο δέκτης στέλνει τάση 13 V στο LNB , τότε «ζητάει» σήμα με κάθετη πόλωση, ενώ αν στέλνει 18 V , με οριζόντια

22 kHz Παλμός ενεργοποίησης των ταλαντωτών ενός LNB . Όταν στέλνεται σήμα 22 KHz , ενεργοποιείται ο ταλαντωτής των 10.600 MHz , ενώ όταν δεν στέλνεται, ενεργοποιείται ο ταλαντωτής των 9750 MΗz

Actuator
To μοτέρ και το σύστημα οδήγησης ενός κινητού κατόπτρου.

AES ( Advanced Encryption System)
Προηγμένοι μαθηματικοί αλγόριθμοι κρυπτογράφησης συστημάτων

All CAM
Συνώνυμο του UCAS


Amplifier (ενισχυτής) Ηλεκτρονικό κύκλωμα, το οποίο ενισχύει οποιοδήποτε σήμα.

Antenna (κεραία) Συσκευή εκπομπής ή λήψης ραδιοκυμάτων. Ανάλογα με τη χρήση της, η κεραία μπορεί να είναι ένα απλό σύρμα (ηλεκτρικό δίπολο), πλέγμα, κ.λπ., για επίγεια λήψη ή σύστημα κάτοπτρου- LNB για δορυφορική λήψη

ATSC  Αμερικανικό πρότυπο ψηφιακής τηλεόρασης και βασικός ανταγωνιστής του ευρωπαϊκού DVB (βλ. λέξη). To ASTC μπορεί να χαρακτηριστεί σαν το ψηφιακό αντίστοιχο του NTSC .

Automatic Gain Control ( AGC ) Ένα κύκλωμα, το οποίο ελέγχει αυτόματα την ενίσχυση, με τέτοιο τρόπο, ώστε το σήμα εξόδου να παραμένει σταθερό, παρά τις μεταβολές του σήματος εισόδου.

AV Link  Σύστημα πομπού-δέκτη, για ασύρματη μετάδοση Audio Video σημάτων.

Azimuth (αζιμούθιο) Αζιμούθιο ονομάζεται η γωνία στρέψης του κατόπτρου, γύρω από τον κάθετο άξονά του. Εξ ορισμού, ο Βοράς έχει αζιμούθιο 0 μοίρες, η Ανατολή 90, ο Νότος 180 και η Δύση 270. Ο υπολογισμός του αζιμουθίου προκύπτει από τη μαθηματική σχέση , όπου Α είναι το αζιμούθιο, G = S - N ( S : τροχιακή θέση δορυφόρου σε μοίρες, Ν: γεωγραφικό μήκος του τόπου σε μοίρες) και L το γεωγραφικό πλάτος του τόπου, σε μοίρες. Οι μαθηματικές συναρτήσεις arctan , tan , sin συμβολίζουν το τόξο εφαπτομένης, την εφαπτομένη και το ημίτονο, αντίστοιχα. 

ΒER ( Bit Error Rate ) Το BER ( Bit Error Rate ) είναι ο λόγος των σφαλμάτων προς το συνολικό αριθμό των bit , αλλά εκφράζει επίσης και το μέτρο της επάρκειας ενός FEC συστήματος. Είναι σημαντικό το πόσο αλλάζει το BER , πριν και μετά το FEC . Αν για παράδειγμα μετρήσουμε το BER πριν το FEC και βρούμε μια τυπική τιμή γύρω στο 10 -2 , που σημαίνει 1 σφάλμα ανά 100 bits , η μέτρηση αυτή μειώνεται δραματικά μετά το FEC σε 10 -4 , που σημαίνει 1 σφάλμα ανά 10.000 bits . Το BER μπορεί ακόμα να ορισθεί και με τον όρο της πιθανότητας σφάλματος POE ( Propability of error ).

Bit Rate
Η ταχύτητα μιας ψηφιακής μετάδοσης, μετρημένη σε bits ανά δευτερόλεπτο.
Το μέτρο συμπίεσης ενός ψηφιακού σήματος, μετρημένο σε bits ανά δευτερόλεπτο.

Blind Search (τυφλή αναζήτηση) Τρόπος ανίχνευσης δορυφορικών συχνοτήτων, με βήμα 1-5 GHz και πολλαπλά Symbol Rates

CAS (Conditional Access Systems) Τα συστήματα κρυπτογράφησης, που χρησιμοποιεί η δορυφορική TV .

C Band (μπάντα C ) Η περιοχή συχνοτήτων μεταξύ από 3,4 έως 4,2 G Η z , που χρησιμοποιείται για δορυφορικές μεταδόσεις. Στην πραγματικότητα, η μπάντα εκτείνεται μέχρι τα 8 G Η z , με τις συχνότητες 5,925 έως 6,425 GHz να χρησιμεύουν για uplink

CAM ( Conditional Access Module) Συσκευή PCMCIA για πρόσβαση υπό συνθήκες σε κρυπτογραφημένα τηλεοπτικά προγράμματα. Κάθε σύστημα κρυπτογράφησης έχει το δικό του CAM , το οποίο, για να αποκρυπτογραφήσει χρειάζεται και την έξυπνη κάρτα του παροχέα. Τέτοια CAMs για παράδειγμα, είναι το Irdeto , το Viaccess , το Conax κ.λπ. Κυκλοφορούν όμως στην αγορά και CAMs , που συνεργάζονται με κάρτες περισσοτέρων συστημάτων. Αυτά ονομάζονται UCAS ή ALL CAMs . Συνήθως έχουν στο λειτουργικό τους και emulator , για παράνομη αποκρυπτογράφηση χωρίς κάρτα.

CBR ( Constant Bit rate )
Σταθερός αριθμός bits ανά δευτερόλεπτο, σε μια μετάδοση ή μια συμπίεση.

Carrier to Noise Ratio ( C / N ) Ο λόγος της ισχύος της φέρουσας ενός ραδιοσήματος, προς την ισχύ θορύβου, εκφρασμένη σε dB . Αυτή η παράμετρος συνδέεται άμεσα με τις G / T και S / N και όσο υψηλότερη είναι σε ένα βίντεο σήμα, τόσο καλύτερη είναι η λήψη.

Cassegrain Antenna Είδος κατόπτρου δορυφορικής κεραίας. Τα κάτοπτρα αυτού του τύπου βασίζονται στη θεωρία της διπλής ανάκλασης. Η κλασική θεωρία της διπλής ανάκλασης, παρουσιάστηκε από τον N . Cassegrain και χρησιμοποιεί ένα υπο-ανακλαστήρα σχήματος υπερβολής, που συγκεντρώνει την πρωταρχική εστίαση, από το βασικό παραβολικό ανακλαστήρα (κάτοπτρο).

CATV (Community Access Television) Καλωδιακή τηλεόραση.

Channel Editor Πρόγραμμα υπολογιστή, για την ταξινόμηση και την οργάνωση των καναλιών δορυφορικού δέκτη. Επικοινωνεί με το δέκτη, μέσω της σειριακής RS -232

Circular Polarization (κυκλική πόλωση) Τύπος πόλωσης δορυφορικών σημάτων, που χρησιμοποιείται κυρίως στην μπάντα C . Οι κυκλικές πολώσεις μπορεί να είναι δεξιόστροφες ή αριστερόστροφες. Για τη λήψη σημάτων πολωμένων με κυκλική πόλωση, χρειάζεται ειδικό LNB .

Clarke Orbit (τροχιά Clarke )H κυκλική τροχιά, σε απόσταση 35.786 km , πάνω από τον Ισημερινό, που εκτελούν όλοι οι γεωστατικοί δορυφόροι. Η θεωρία αυτής της τροχιάς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από το συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Arthur C . Clarke , στο περιοδικό Wireless World , το 1945. Οι δορυφόροι που βρίσκονται σε αυτήν την τροχιά, εμφανίζονται ακίνητοι σε σχέση με την επιφάνεια της Γης.

Coaxial (ομοαξονικό) Τύπος καλωδίου, που χρησιμοποιείται σε καθόδους κεραιών.
Τύπος βύσματος εξόδου, που χρησιμοποιεί ομοαξονικό καλώδιο

Codepage (κωδικοσελίδα) Είναι ένας αριθμός, που υποδεικνύει τη γλώσσα του λειτουργικού, σε συστήματα υπολογιστών. Στα δορυφορικά, απαντάται σε ορισμένα προγράμματα δημιουργίας υποτίτλων ή μετατροπής υποτίτλων.

Codec Λέξη, η οποία παράγεται από το πρώτο συνθετικό το λέξεων Co der / dec oder και υποδηλώνει το σύστημα κωδικοποίησης- αποκωδικοποίησης, οποιουδήποτε σήματος.

COFDM ( Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing ) Το COFDM είναι ένα πρότυπο διαμόρφωσης ψηφιακών σημάτων μετάδοσης για ήχο ( DAB ) και επίγεια ( terrestrial ) ψηφιακή τηλεόραση ( DVB - T ).

Combiner (Μίκτης) Ηλεκτρονική διάταξη, που χρησιμοποιείται για μίξη διαφορετικών σημάτων. Αποτελείται από δύο εισόδους 47-862 MHz και 900-2150ΜΗ z και δίνει μια έξοδο από 47-2150 M Η z , όταν πρόκειται για μίξη τηλεοπτικών και δορυφορικών σημάτων

Commom Interface (κοινή διεπαφή) Θύρα PCMCIA , με την οποία είναι εφοδιασμένοι πολλοί δέκτες και χρησιμεύει για την είσοδ o CAMs , έτσι ώστε να είναι εφικτή η αναπαραγωγή κρυπτογραφημένων πακέτων.

Composite Είσοδος/έξοδος βίντεο σήματος, που χρησιμοποιεί ένα καλώδιο (ένα σήμα) για τη μεταφορά και των τριών πληροφοριών εικόνας (φωτεινότητας και δύο χρωμοδιαφορών). Αποτελεί τη χειρότερη δυνατή μεταφορά βίντεο σήματος

Component
Είσοδος/έξοδος βίντεο σήματος, που χρησιμοποιεί τρία ανεξάρτητα καλώδια (τρία σήματα) για τη μεταφορά των τριών πληροφοριών εικόνας (φωτεινότητας και δύο χρωμοδιαφορών). Αποτελεί την καλύτερη δυνατή μεταφορά βίντεο σήματος. 

D 2- MAC Αναλογικό σύστημα μετάδοσης, που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα τα σκανδιναβικά πακέτα. Σήμερα τείνει προς κατάργηση.

dBW Ο λόγος ισχύος ενός σήματος, σε στάθμη αναφοράς 1 Watt , εκφρασμένη σε decibels .

Decoder Ηλεκτρονικό σύστημα, που αποκωδικοποιεί ένα κωδικοποιημένο ψηφιακό σήμα. Ένα παράδειγμα decoder είναι ο αποκωδικοποιητής MPEG ( MPEG decoder). Ειδικά σε δορυφορικούς δέκτες, η σημασία μπορεί να επεκτείνεται και στην αποκωδικοποίηση scrambled συστημάτων.

Declination ( απόκλιση) H γωνία της οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου, με το γεωγραφικό Βόρειο Πόλο, ονομάζεται μαγνητική απόκλιση ( Declination ) και είναι η κύρια αιτία σφάλματος σε υπολογισμούς με πυξίδα.

Demodulator (αποδιαμορφωτής) Ηλεκτρονικό κύκλωμα, το οποίο κάνει την αποδιαμόρφωση του σήματος από τη φέρουσα.

DiSEqC Το DiSEqC είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, ανάμεσα στους δορυφορικούς δέκτες και στον περιφερειακό δορυφορικό εξοπλισμό. Το σύστημα δημιουργήθηκε από την Eutelsat , με σκοπό να αυξηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες του περιφερειακού εξοπλισμού, μέσω του κοινού ομοαξονικού καλωδίου, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του δορυφορικού σήματος, από το LNB προς το δορυφορικό δέκτη. Το πρωτόκολλο ξεκίνησε με την έκδοση 1.0, που αποτελεί την απλούστερη μορφή και επιτρέπει λειτουργία διακόπτη ( switch ), ανάμεσα σε 4 LNBs . Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να έχουμε σήμα από τέσσερις διαφορετικούς δορυφόρους, με άμεση επιλογή και μετάβαση στο συγκεκριμένο LNB της προτίμησής μας, μόνο με εντολές από το δέκτη. Στην πραγματικότητα, εκείνο που εμείς επιλέγουμε, είναι απλά το κανάλι και το DiSEqC αναλαμβάνει μέσω των αποθηκευμένων πληροφοριών του καναλιού, να επιλέξει το LNB , που στοχεύει το συγκεκριμένο δορυφόρο και να μας φέρει μόνο αυτό το σήμα στο δέκτη. Η έκδοση DiSEqC 1.1 επέτρεψε την κλιμακωτή επέκταση του πρωτοκόλλου 1.0 τέσσερις φορές, έτσι ώστε να μπορούμε να συνδυάσουμε 4 ανεξάρτητους διακόπτες DiSEqC σε έναν κοινό και να δεχθούμε σήμα από 16 διαφορετικά LNBs . Οι δύο πρώτες εκδόσεις του DiSEqC αφορούσαν μόνο λειτουργία switching (μετάβασης) σε διαφορετικά LNBs , η έκδοση 1.2 όμως, πρόσθεσε τη δυνατότητα χρήσης μοτέρ για κίνηση μικρών αλουμινένιων πιάτων (μέχρι 1.2 m ) χωρίς actuator , με τάση, που δίνεται από το δέκτη και με τη χρήση των εντολών του πρωτοκόλλου. Όλες οι υποεκδόσεις του DiSEqC (1.0, 1.1, 1.2) που περιγράψαμε παραπάνω, υποστηρίζονται από την πιο πρόσφατη έκδοση 2.0, με τη διαφορά ότι η έκδοση αυτή είναι αμφίδρομη. Έτσι, κάθε φορά που αποστέλλεται εντολή από το δέκτη ( master ) προς τα περιφερειακά ( slaves ), αυτά στέλνουν στη συνέχεια, απάντηση προς το δέκτη.

Dolby Digital
Πρότυπο ψηφιακού ήχου, από την εταιρεία Dolby Laboratories . Το Dolby Digital κωδικοποιεί 5.1 κανάλια ψηφιακού ήχου (Left, Right, Center, Left Surround, Right Surround, και Base). Το Dolby Digital χρησιμοποιείται σε ταινίες, σε DVD , σε High Definition Television ( HDTV ), αλλά και σε κάποιες SD δορυφορικές μεταδόσεις. Το Dolby Digital είναι επίσης γνωστό σαν AC -3 ( Audio Compression 3).

Downlink Σήμα, που αποστέλλεται από το δορυφόρο, για όλους τους τύπους επίγειας λήψης.

DTH (Direct to Home) Πρόκειται για εγκαταστάσεις ατομικής λήψης.

DTV ( Digital Television ) Ψηφιακή τηλεόραση.

DVB DVB είναι τα αρχικά των λέξεων Digital Video Broadcast και αποτελεί το πρότυπο, πάνω στο οποίο είναι βασισμένη όλη η ψηφιακή τηλεόραση της Ευρώπης. Το DVB project δημιουργήθηκε το Σεπτέμβρη του 1993 από την EBU ( European Broadcast Union ), σε μια προσπάθεια να καθορίσει τα πρότυπα της ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης. Το DVB project έχει δημιουργήσει πολλά διαφορετικά πρότυπα, που δημοσιεύονται στ o ETSI ( European Telecommunications Standards Institute ) και αφορούν διαφορετικού τύπου μεταδόσεις.

Τα κυριότερα από αυτά, είναι:

DVB - S ( Satellite ): Καθορίζει τα πρότυπα της ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης από δορυφόρο.
DVB - C ( Cable ): Περιγράφει τα πρότυπα της καλωδιακής τηλεόρασης.
DVB - T ( Terrestrial ): Καθορίζει τα πρότυπα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.
DVB - CI ( Common Interface ): Περιγράφει ό,τι αφορά την κοινή διεπαφή, για «πρόσβαση υπό συνθήκες» ( Conditional access ).
DVB - SI ( Service Information ): Περιγράφει τα πρότυπα μετάδοσης πρόσθετων πληροφοριών.


DVI (Digital Visual Interface) Ψηφιακό πρότυπο, που δημιουργήθηκε από την Digital Display Working Group ( DDWG ), για μετατροπή αναλογικών βίντεο σημάτων σε ψηφιακά, ώστε να είναι συμβατά με ψηφιακά μόνιτορ. Τα δεδομένα, μεταφέρονται, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TMDS ( Transition M inimized D ifferential S ignaling ). Το πρότυπο υποστηρίζει έναν τύπο βύσματος, που θα συνεργάζεται με τις νέες ψηφιακές, αλλά και τις παλιότερες VGA διασυνδέσεις. Το DVI χειρίζεται bandwidths μέχρι 160 MHz και γι αυτό υποστηρίζει UXGA και HDTV σήματα.

ECM ( Entitlement Control Message ) Το «κλειδί κωδικοποίησης» ( scrambler *** ), που ονομάζεται και « control word » (λέξη ελέγχου), αποστέλλεται σε κρυπτογραφημένη μορφή, σε ένα πακέτο δεδομένων, που ονομάζεται ECM ( Entitlement Control Message )

EIRP ( Effective Isotropic Radiated Power ) Αυτός ο όρος περιγράφει την ενεργή, ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύ και θα το συναντήσουμε στα ιχνοδιαγράμματα λήψης των δορυφόρων. Με τον όρο ισοτροπική μετάδοση, εννοούμε στη Φυσική, μια σημειακή πηγή, που ακτινοβολεί με την ίδια ισχύ προς όλες τις κατευθύνσεις. Η τιμή του EIRP εκφράζεται σε dBW και είναι άμεσα συνδεδεμένη με το μέγεθος κατόπτρου, που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη.

Elevation (ανύψωση)
Ανύψωση ονομάζεται η γωνία, που ορίζεται από τη διεύθυνση στόχευσης του κατόπτρου και το οριζόντιο επίπεδο του τόπου λήψης. Ο υπολογισμός της ανύψωσης προκύπτει από τη μαθηματική σχέση:  όπου Ε είναι η ανύψωση, G = S - N ( S : τροχιακή θέση δορυφόρου σε μοίρες, Ν: γεωγραφικό μήκος του τόπου σε μοίρες) και L το γεωγραφικό πλάτος του τόπου σε μοίρες. Οι μαθηματικές συναρτήσεις arctan και cos , συμβολίζουν το τόξο εφαπτομένης και το συνημίτονο, αντίστοιχα

Emulator (προσομοιωτής) Παράνομο σύστημα αποκρυπτογράφησης κρυπτογραφημένων σημάτων, που χρησιμοποιούν διάφοροι δέκτες και CAMs . Ο emulator είναι συνήθως ένα software , το οποίο ενσωματώνεται στο λειτουργικό της συσκευής.

Encryption (κρυπτογράφηση) Πρακτική, που ακολουθούν οι παροχείς δορυφορικών υπηρεσιών, για την προστασία του σήματός τους. Τα συστήματα κρυπτογράφησης διαφέρουν ανά παροχέα (δείτε και scrambling )

EMM ( Entitlement Management Message ) Το σύστημα Conditional Access του δέκτη, θα αποκρυπτογραφήσει τη λέξη ελέγχου, μόνο αν πάρει την εξουσιοδότηση να το κάνει. Η εξουσιοδότηση στο δέκτη αποστέλλεται σε ένα πακέτο δεδομένων, που ονομάζεται EMM ( Entitlement Management Message).

EPG (Electronic Program Guide) Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων . Υπηρεσία, που εκπέμπεται από πολλούς δορυφορικούς παροχείς, υποστηρίζεται από τους περισσότερους δέκτες και παρουσιάζει ηλεκτρονικά επί της οθόνης, το πρόγραμμα ενός καναλιού σε βάθος χρόνου, μέχρι και μίας εβδομάδας. Πολλές φορές εκπέμπονται και λεπτομέρειες, που αφορούν τα προγράμματα, όπως περιλήψεις και συντελεστές ταινιών κ.λπ.

Favourites (Αγαπημένα) Δυνατότητα ταξινόμησης των καναλιών σε λίστες, σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας. Ταξινόμηση σε λίστες αγαπημένων, παρέχουν τα μενού όλων των δεκτών και ο αριθμός τους εξαρτάται από τον κάθε δέκτη.

F connector Συνδετήρας τύπου F , που χρησιμοποιείται για να συνδέσει το καλώδιο με το LNB και το δορυφορικό δέκτη. Χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις συνδέσεις, που απαιτεί ο εξοπλισμός της δορυφορικής TV .

F / D O λόγος της εστιακής απόστασης ενός κατόπτρου, προς τη διάμετρό του. Η τιμή του F / D υποδηλώνει πόσο «βαθύ» ή «ρηχό» είναι ένα κάτοπτρο. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο «ρηχό» είναι το κάτοπτρο.

FEC ( Forward Error Correction ) To FEC ( Forward Error Correction ) είναι μια διαδικασία, με την οποία, σε ένα ψηφιακό σήμα προς μετάδοση, προστίθεται μια πρόσθετη πληροφορία, γνωστή σαν check bits . Ο δέκτης αναλύει την πληροφορία των check bits , για να εντοπίσει και να διορθώσει τα σφάλματα. Μια ομάδα από bits ονομάζεται στην ψηφιακή γλώσσα « word » (λέξη). Όλα τα συστήματα διόρθωσης λαθών προσθέτουν συγκεκριμένα «γράμματα» υπό μορφή bits σε αυτή την ψηφιακή «λέξη», δίνοντάς της έτσι συγκεκριμένη δομή. Αν η δομή αυτή δεν ανιχνευθεί κατά τη λήψη, σημαίνει ότι υπάρχουν σφάλματα, τα οποία διορθώνονται μέσω αλγορίθμων διόρθωσης, ώστε να επαναφέρουν τη «λέξη» στη σωστή δομή της. Η πληροφορία ελέγχου, στη συνέχεια απομακρύνεται και τα δεδομένα που παραμένουν, μετατρέπονται στην ωφέλιμη πληροφορία ήχου, εικόνας ή δεδομένων.

Feed Εκπομπή βίντεο σήματος από κάποιο κέντρο. Συνήθως, Feeds ονομάζονται μη προγραμματισμένες δορυφορικές μεταδόσεις, που γίνονται για δοκιμή κάποιου συστήματος. Επειδή αρκετές φορές στα feeds εκπέμπονται αξιόλογα προγράμματα, έχει δημιουργηθεί μια νέα τάξη από χομπίστες, που ονομάζονται κυνηγοί των feeds ( Feed Hunters ).

Feedhorn (κυματοδηγός)Μηχανικό σύστημα, το οποίο συλλέγει την ανακλώμενη δέσμη από ένα κάτοπτρο και την οδηγεί στα ενδότερα του LNB . Στα περισσότερα LNBs , είναι ενσωματωμένο στο σώμα του LNB . O πιο συνήθης κυματοδηγός σήμερα, είναι τύπου scalar (κλιμακωτός), ο οποίος αποτελείται από τρία-τέσσερα ομόκεντρα δαχτυλίδια, που οδηγούν το σήμα στο στόμιο του κυματοδηγού. Η κλιμακωτή αυτή κατασκευή διαχειρίζεται τις διαφορετικές πολώσεις και μειώνει σημαντικά το ποσοστό ανάκλασης του σήματος, από τον κυματοδηγό, πίσω στο κάτοπτρο. Το σύστημα, είναι το μηχανικό ανάλογο ενός μετασχηματιστή εξομοίωσης της αντίστασης σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, για τη μέγιστη μεταφορά ενέργειας.

Firmware (λειτουργικό)Το λειτουργικό σύστημα οποιασδήποτε ψηφιακής συσκευής.

Focal Length (Εστιακή απόσταση) Η απόσταση του κυρίας εστίας (σημείο εστίασης), από το κέντρο ενός κατόπτρου

Focal Point (Κύρια εστία) Το σημείο εστίασης όλων των ανακλωμένων σημάτων, από ένα κάτοπτρο. Εκεί συνήθως τοποθετείται το LNB

Footprint (ιχνοδιάγραμμα) Ένας χάρτης, ο οποίος δείχνει τις καμπύλες EIRP , που αφορούν την περιοχή κάλυψης ενός δορυφόρου.

FTA ( Free To Air)Όρος, ο οποίος υποδηλώνει τις μη κρυπτογραφημένες (ελεύθερες) τηλεοπτικές υπηρεσίες, που εκπέμπονται από ένα δορυφόρο και λαμβάνονται από οποιονδήποτε δέκτη.

Gain (απολαβή) Το μέτρο της ενίσχυσης οποιουδήποτε σήματος, εκφρασμένο σε dB .

Geostationary (Γεωστατική) Γεωστατική τροχιά είναι μια γεωσύγχρονη τροχιά, η οποία γίνεται κυκλικά, μόνο πάνω από τον Ισημερινό και αυτή είναι η τροχιά που περιγράφει την κίνηση των δορυφόρων.

Geosynchronous (Γεωσύγχρονη) Γεωσύγχρονη ονομάζεται οποιαδήποτε τροχιά δορυφόρου, που έχει την ίδια περίοδο με την τροχιά της Γης. Η γεωσύγχρονη τροχιά μπορεί να είναι ελλειπτική και να γίνεται σε οποιοδήποτε σημείο, πάνω από την επιφάνεια της Γης.

Gregorian Antenna (Γρηγοριανός ανακλαστήρας)Κάτοπτρα, που βασίζονται στη θεωρία διπλής ανάκλασης και θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπο-κατηγορία των κατόπτρων Cassegrain . Η διαφορά είναι ότι ο Γρηγοριανός ( Gregorian ) ανακλαστήρας, χρησιμοποιεί ελλειψοειδή υπο-ανακλαστήρα και σχεδιασμό πρωτογενούς ανάκλασης, τύπου offset .

H .264/ MPEG -4 Σύστημα συμπίεσης βίντεο υψηλής ποιότητας ( High Quality Video streaming ). Πρόκειται για έναν codec , που είναι προϊόν συνεργασίας της ομάδας VCEG με την ομάδα MPEG . Ο codec θα αποτελέσει το μέλλον της μετάδοσης ψηφιακών τηλεοπτικών σημάτων υψηλής ανάλυσης.

H-H Mount Μηχανισμός οδήγησης κινητού κατόπτρου, που επιτρέπει κίνηση στον οριζόντιο άξονα.

Hash TablesΟι πίνακες Hash είναι οι βασικοί μαθηματικοί πίνακες, πάνω στους οποίους βασίζεται η θεωρία κρυπτογράφησης. Χρησιμοποιούνται στους μαθηματικούς αλγόριθμους κρυπτογράφησης των συστημάτων scrambling .

HDTV (High Definition TV)Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας. Πρόκειται για εκπομπή τηλεοπτικής εικόνας σε υψηλή ανάλυση και αποτελεί το μέλλον της μετάδοσης δορυφορικών σημάτων. Προς το παρόν, η HDTV έχει υιοθετήσει δύο διαφορετικούς τύπους συμπίεσης α) MPEG -2 και β) H .264/ MPEG -4. Φαίνεται, όμως, ότι το δεύτερο πρότυπο θα επικρατήσει.

Headend Ηλεκτρονικές Modular διατάξεις ελέγχου, που συνήθως περιλαμβάνουν δέκτες, προενισχυτές, μετατροπείς συχνοτήτων, αποδιαμορφωτές και άλλες σχετικές συσκευές, που χρησιμοποιούνται για φιλτράρισμα, μετατροπή και μοίρασμα τηλεοπτικών σημάτων.

Hertz ( Hz ) Μονάδα μέτρησης της συχνότητας. 1 Hz =1κύκλος/ sec . Πολλαπλάσια του Hz είναι το kHz , MHz και GHz . 1 kHz =1.000 Hz , 1 MHz =1.000.000 Hz , 1 GHz =1.000.000.000 Hz

IEEE 1394 Πρωτόκολλο επικοινωνίας ψηφιακών συσκευών με υπολογιστή. Χρησιμοποιείται κυρίως για μεταφορά βίντεο, αν και μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες εφαρμογές (δίκτυα, HDD κ.λπ.). Αναφέρεται επίσης με τα ονόματα firewire και iLink .

IF ( Intermediate Frequency )Ενδιάμεση συχνότητα. Στη δορυφορική TV περιγράφει την περιοχή συχνοτήτων από 950 έως 2150 M Η z , στην οποία υποβιβάζεται το δορυφορικό σήμα, για να σταλεί στο δέκτη. Για να υποβιβάσει τη συχνότητα το LNB , έχει τοπικό ταλαντωτή ( local oscillator ), ο οποίος μετατρέπει (απλή αφαίρεση συχνότητας σήματος, μείον τη συχνότητα του ταλαντωτή μέσω ενός μίκτη), το σήμα σε συχνότητες 950 έως 2150 Mhz , που μπορούν να διαχειριστούν άνετα από το υπόλοιπο σύστημα δορυφορικής λήψης (καλώδια, δέκτη).
 
Inclination (μαγνητική έγκλιση)Η γωνία που σχηματίζει η μαγνητική πυξίδα, με το επίπεδο του ορίζοντα, ονομάζεται μαγνητική έγκλιση ( inclination )

Interactive services ( Αμφίδρομες υπηρεσίες ) Αμφίδρομες multimedia υπηρεσίες. Στη δορυφορική πραγματικότητα, αφορούν λήψη πληροφοριών, αγορές μέσω του δορυφορικού δέκτη, πρόσβαση σε PPV κανάλια, αλλά και παιχνίδια.

Interlaced / Non - Interlaced (Πλεκτή/ Μη πλεκτή σάρωση)Το αναλογικό σήμα PAL απαρτίζεται από 25 καρέ το δευτερόλεπτο (30 το NTSC ). Αυτά τα καρέ χωρίζονται σε δύο πεδία, ένα που αποτελείται από τις περιττές γραμμές σάρωσης και ένα από τις άρτιες. Όταν η τηλεόραση προβάλλει ένα αναλογικό σήμα, προβάλλει πρώτα τις μονές γραμμές και μετά τις ζυγές. Κάθε ζεύγος απαρτίζει ένα καρέ και προβάλλονται 50 τέτοια πεδία (συχνότητα του ρεύματος) κάθε δευτερόλεπτο. Το αποτέλεσμα, φυσικά, είναι τα ζητούμενα 25 καρέ. Ένα τέτοιο βίντεο σήμα ονομάζεται Interlaced (πλεκτό). To μόνιτορ του υπολογιστή, όμως, χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό τρόπο σάρωσης, που ονομάζεται " progressive scan " και προβάλλει όλο το καρέ μαζί, 25 φορές το δευτερόλεπτο, χωρίς να το χωρίζει σε πεδία. Ένα τέτοιο βίντεο σήμα ονομάζεται Non - Interlaced .

IRD Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης και αποκωδικοποίησης μιας εκπομπής ήχου, βίντεο και δεδομένων.

Ka Band Η περιοχή συχνοτήτων μεταξύ 18 και 31 GHz.

Kbps ( Kilobits per second ) Είναι μια ψηφιακή μετάδοση ή συμπίεση, με ρυθμό 1000 bits το δευτερόλεπτο.

Ku Band Περιοχή συχνοτήτων μεταξύ 10,7 έως 17 GHz . H συχνότητα εκπομπής δορυφορικών σημάτων στην Ku Band , εκτείνεται από 10,7 έως 12,75 GΗz

Lattitude (Γεωγραφικό πλάτος L )Γεωγραφικό πλάτος ονομάζεται η γωνία (βόρεια ή νότια), που σχηματίζει ένας τόπος με τον ισημερινό.

Level Meter (πεδιόμετρο)Όργανο μέτρησης της στάθμης δορυφορικών σημάτων.

LNB To LNB είναι το βασικό σύστημα λήψης μιας δορυφορικής κεραίας. Τοποθετείται στο σημείο εστίασης του κατόπτρου και έχει ενσωματωμένο κυματοδηγό, για να οδηγεί το σήμα. Το LNB είναι ένας συνδυασμός LNA ( Low Noise amplifier ) και ενός Block Down Converter , για τη μετατροπή της συχνότητας λήψης σε συχνότητα IF .

Ένας βασικός τύπος LNB είναι το Universal . H Ku μπάντα χωρίζεται σε δύο υποπεριοχές 10,7-11,7 G Η z (χαμηλή μπάντα) και 11,7-12,75 G Η z (υψηλή μπάντα), που κανονικά χρειάζονται διαφορετικό LNB για τη λήψη τους. Το πρόβλημα, είναι πρόβλημα τοπικού ταλαντωτή, ο οποίος δεν μπορεί να διαχειριστεί και τις δύο μπάντες ταυτόχρονα. Το Universal LNB έχει δύο ταλαντωτές, έναν στη συχνότητα 10.600 M Η z και έναν στη συχνότητα 9.750 M Η z και έτσι διαχειρίζεται όλα τα σήματα.

Υπάρχουν σήμερα στην αγορά LNBs , με περισσότερες εξόδους. που χρησιμοποιούνται για διαφορετικές ανάγκες:

Single Universal LNB : Διαθέτει μία Universal έξοδο, καλύπτοντας πλήρως όλη την μπάντα Ku . Universal Twin LNB : Είναι ένα LNB με δύο ισοδύναμες Universal εξόδους. Το σήμα κάθε μιας από τις δύο εξόδους, καλύπτει πλήρως την μπάντα Ku και τις δύο πολώσεις ( H , V ). Το LNB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροφοδοσία δύο δεκτών ή για ένα δέκτη και δορυφορικό Internet .
Universal Quad LNB : Είναι η τετραπλή εκδοχή του Twin , με τέσσερις ισοδύναμες εξόδους δηλαδή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροφοδοσία τεσσάρων δεκτών.
Universal Quattro LNB : Κάθε έξοδος του Quattro , δίνει μία μόνο πόλωση και ένα τμήμα της μπάντας Ku .
Universal Octo LNB : Είναι η οκταπλή εκδοχή του Twin , με οκτώ ισοδύναμες εξόδους δηλαδή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροφοδοσία οκτώ δεκτών.
Εκτός των Universal LNBs , υπάρχουν ακόμα απλά LNBs με έναν ταλαντωτή, που διαχειρίζονται μόνο τη χαμηλή μπάντα και κυκλοφορούν σε τύπους Single , Twin και Dual . Η διαφορά του Twin από το Dual , είναι ότι το Twin έχει δύο ισοδύναμες εξόδους, ενώ το Dual μία με κάθετη πόλωση και μία με οριζόντια.
Τέλος, υπάρχουν τα Monoblock LNBs , τα C - Band LNBs και τα LNBs κυκλικής πόλωσης.
Τα Monoblock LNBs είναι στην πραγματικότητα δύο διαφορετικά LNBs , με ενσωματωμένο DiSEqC 1.0 για τη λήψη δύο κοντινών δορυφόρων (μέχρι 6 μοίρες). Κυκλοφορούν σε τύπους Single , Twin και Quad . Τα C - Band LNBs έχουν ειδικό ταλαντωτή για την C - band .
Τα LNBs κυκλικής πόλωσης, διαχειρίζονται αριστερόστροφες ή δεξιόστροφες πολώσεις.

Local Oscilator (Τοπικός ταλαντωτής) Ο τοπικός ταλαντωτής του LNB .

Longtitude (Γεωγραφικό μήκος Ν) Γεωγραφικό μήκος ενός τόπου, ονομάζεται η γωνία (ανατολικά η δυτικά) που σχηματίζει ένας τόπος με τον πρώτο μεσημβρινό, ο οποίος έχει οριστεί από το έτος 1884, να είναι το Γκρήνουιτς

Loopthrough Τύπος συνδεσμολογίας, με την οποία μπορούμε να συνδέσουμε δύο δορυφορικούς δέκτες σε μία κάθοδο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ένας εκ των δύο, να έχει εκτός από IF είσοδο και IF έξοδο. Συνδέουμε την κάθοδο στην IF είσοδο του πρώτου δέκτη και εν συνεχεία συνδέουμε την IF έξοδό του με την IF είσοδο του δεύτερου δέκτη. Χρειάζεται προσοχή, οι δύο δέκτες να μην είναι σε ταυτόχρονη λειτουργία, γιατί υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του LNB .

Master Antenna Television ( MATV ) Ένα σύστημα κεραίας, που εξυπηρετεί διαφορετικά συστήματα λήψης σε ένα διαμέρισμα ή ένα ξενοδοχείο.

Modulation (διαμόρφωση) Η διαδικασία με την οποία επιδρούμε στο πλάτος, τη συχνότητα ή τη φάση μιας φέρουσας, για να μεταφέρουμε ασύρματα ένα ηλεκτρικό σήμα.

Modulator (διαμορφωτής) Συσκευή, η οποία διαμορφώνει τη φέρουσα. Οι διαμορφωτές βρίσκονται σε συστήματα broadcast , καθώς και σε CATV ή MATV , για να επανεκπέμψουν το σήμα σε ένα επιθυμητό VHF ή UHF channel .

MPEG ( Moving Pictures Experts Group ) Το κυριότερο πρότυπο συμπίεσης σημάτων βίντεο, που οφείλει το όνομά του, στην ομάδα που το δημιούργησε. Απαντάται σε διαφορετικές μορφές, που διαφέρουν ως προς το bitrate και την ανάλυση.
MPEG -1 Χρησιμοποιείται στο Internet και σε VCD .
MPEG -2 Χρησιμοποιείται σε DVD , SVCD , ψηφιακή τηλεόραση, κάμερες, HDTV (εγκαταλείπεται σταδιακά).
MPEG -4 Χρησιμοποιείται στο Internet , σε DivX και σε κάμερες.
H .264/ MPEG -4 Χρησιμοποιείται σε HDTV (ψηφιακή τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας), κάμερες, Video Over IP , Internet , δικτυακές εφαρμογές.

Multicast Το Multicast είναι μια υπηρεσία broadcast , που δίνει δυνατότητα εκπομπής σήματος σε πολλαπλούς χρήστες μιας ομάδας κατ' επιλογή και όχι αναγκαία σε όλους τους χρήστες της ομάδας.

MCPC (Multi Channel Per Carrier)Πολλά κανάλια, σε μία φέρουσα. Πρόκειται για τον τρόπο μετάδοσης, που χρησιμοποιεί η ψηφιακή τηλεόραση και επιτρέπει από την ίδια συχνότητα να μεταδίδονται πολλά κανάλια (μπουκέτα ή πακέτα καναλιών).

Multiswitch (πολυδιακόπτης)Συσκευή, που συνδυάζει και μοιράζει τηλεοπτικά και δορυφορικά σήματα, σε μια εγκατάσταση SMATV , σε πολλούς χρήστες.

Multiplexing
Τεχνική, με την οποία, πολλά διαφορετικά σήματα βίντεο ήχου και δεδομένων, πολυπλέκονται σε ένα μόνο σήμα.

NIT ( Network Information Table)Είναι ένας πίνακας πληροφοριών, που εκπέμπεται με το δορυφορικό σήμα και περιλαμβάνει τις συχνότητες και τα υπόλοιπα στοιχεία ( SR , FEC ) των καναλιών ενός παροχέα. Οι δέκτες που υποστηρίζουν την υπηρεσία, αναβαθμίζουν μέσω του NIT τη βάση δεδομένων τους και δεν χάνουν έτσι τα νέα κανάλια.

Noise Factor ( συντελεστής θορύβου)Ο «θερμικός» θόρυβος, ο οποίος οφείλεται στη θερμότητα που αναπτύσσεται από την τυχαία κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων στους αγωγούς

Noise Figure (NF) Το Noise Figure είναι η λογαριθμική έκφραση του Noise Factor και εκφράζει σε dB το αποτέλεσμα του συντελεστή θορύβου. Η σχέση που μας δίνει το Noise Figure είναι NF =10 log ( S / Nin / S / Nout ) dB . Είναι δηλαδή, ο λόγος, του λόγου σήματος προς θόρυβο εισόδου, προς το λόγο σήματος προς θόρυβο εξόδου, εκφρασμένου σε dB . Συνήθως, το NF είναι και ο πλέον ζητούμενος παράγοντας σε ένα LNB και ο καταναλωτής ζητάει LNB με το χαμηλότερο δυνατό δείκτη NF .

NTSC - National Television Standards Committee Πρότυπο της αναλογικής αμερικανικής τηλεόρασης, που υιοθετήθηκε και από πολλές Νοτιοαμερικάνικες χώρες και από την Ιαπωνία. Αποτελείται από 525 γραμμές βίντεο με 3,58 MHz υποφέρουσα χρώματος και προβολή 30 καρέ το δευτερόλεπτο, σε συχνότητα 60

OSD ( On Screen Display) Ο όρος OSD αναφέρεται σε όλες τις υπηρεσίες μενού μιας συσκευής, οι οποίες προβάλλονται επί της οθόνης.

OTA ( Over The Air) O όρος χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει δέκτες, που έχουν δυνατότητα αναβάθμισης λειτουργικού, με σήμα, που εκπέμπεται από το δορυφόρο.

Offset Το κυρίαρχο κάτοπτρο σήμερα στη δορυφορική λήψη, είναι το κάτοπτρο offse t . Η κατασκευή του στηρίζεται στη χρήση ενός μικρότερου μέρους της ίδιας παραβολικής καμπύλης, με τα Prime Focus , αλλά η διαφοροποίηση είναι ότι τα offse t έχουν ένα μεγάλο άξονα στη διεύθυνση Βορρά/ Νότου και ένα μικρότερο στη διεύθυνση Ανατολής/ Δύσης. Με το σχεδιασμό αυτό, ο κυματοδηγός δεν τοποθετείται πλέον στο κέντρο εμπρός από τον ανακλαστήρα, αλλά στο κάτω μέρος του κατόπτρου. Στην πραγματικότητα, το σύστημα feedhorn -στήριξης, βρίσκεται πάλι στο κέντρο, αν επεκτείνουμε νοητά το κάτοπτρο σε όλο το μέγεθος της παραβολικής καμπύλης. To κέρδος στο σχεδιασμό offse t , είναι αφενός ότι το σύστημα στήριξης του κυματοδηγού δεν «σκιάζει» το κάτοπτρο και αφετέρου ότι το LNB είναι περισσότερο στραμμένο προς τον «κρύο» ουρανό, παρά προς τη «ζεστή» γη, με αποτέλεσμα να λιγοστεύει κατά πολύ ο παρασιτικός θόρυβος (οι έννοιες «κρύος ουρανός», «ζεστή γη» υποδηλώνουν την ενεργή δράση τους σε επανεκπεμπόμενη λόγω albedo ακτινοβολία θορύβου).

PAL - Phase Alternation by Line Ευρωπαϊκό πρότυπο βίντεο , με φορμά εικόνας 4:3, 625 γραμμές σάρωσης , 25 καρέ το δευτερόλεπτο στα 50 Hz και 4 M Η z βίντεο bandwidth. Το PAL βασίζεται στο πρότυπο YUV .

Parabolic Antenna Όλα (ή σχεδόν όλα) τα δορυφορικά κάτοπτρα, περιέχουν ένα τμήμα παραβολικής καμπύλης στην ανακλαστική τους επιφάνεια. Η παραβολική καμπύλη έχει την ιδιότητα να ανακλά όλες τις ακτίνες που φθάνουν στον άξονα του ανακλαστήρα συμμετρικά και να τις εστιάζουν σε ένα σημείο, που βρίσκεται στο εμπρόσθιο κεντρικό τμήμα της ανακλαστικής επιφάνειας. Η ικανότητα της παραβολικής κεραίας να ενισχύει τα σήματα, εξαρτάται πρωταρχικά από την ακρίβεια της παραβολικής καμπύλης της.

PES ( Packet Elementary Streams ) Μικρά ψηφιακά πακέτα, στα οποία χωρίζεται όλη η πληροφορία εικόνας και ήχου. Πολλά PES μαζί, πολυπλέκονται και απαρτίζουν ένα TS ( transport stream ).

PID Είναι μια 13- bit τιμή, που αποδίδεται σε κάθε PES και αποτελεί την ταυτότητά του. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να αναγνωριστούν από το δέκτη τα PIDs που μεταφέρουν την ίδια πληροφορία, είτε αυτή είναι βίντεο, ήχος ή δεδομένα ( data ).

PIG (Picture in Graphic) Λειτουργία συσκευών εικόνας (επομένως και δορυφορικών δεκτών), κατά την οποία εμφανίζεται η εικόνα ενός καναλιού σε μικρό παράθυρο, κατά την πλοήγηση στα μενού.

PIP (Picture in Picture) Λειτουργία συσκευών εικόνας (επομένως και δορυφορικών δεκτών), κατά την οποία εμφανίζεται η εικόνα ενός καναλιού σε μικρό παράθυρο, ενώ παρακολουθούμε άλλο κανάλι. Προϋπόθεση για αυτήν τη λειτουργία, είναι η ύπαρξη διπλού tuner .

Planar Arrays Εναλλακτική λύση δορυφορικής κεραίας. Αυτές οι επίπεδες κεραίες δεν στηρίζονται στις βασικές αρχές, που χρησιμοποιούν όλα τα παραβολικά κάτοπτρα. Άντ' αυτού, ένα πλέγμα από μικροσκοπικά στοιχεία, είναι εμφυτευμένο στην εσωτερική επιφάνεια της κεραίας. Αυτά τα στοιχεία έχουν σχήμα και μέγεθος τέτοιο, που συντονίζονται με την εισερχόμενη μικροκυματική ακτινοβολία. Ένας ιστός από γραμμές-κυματοδηγούς, χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις ταλαντώσεις όλων των στοιχείων με τέτοιο τρόπο, ώστε όλες να βρίσκονται σε φάση και εν συνεχεία, οδηγούνται στο κέντρο του Array (στην προκειμένη περίπτωση ιστού), ο οποίος είναι απευθείας συνδεδεμένος με το LNB .

Polarization (πόλωση) Στη Φυσική, πόλωση ονομάζεται η διαδικασία, με την οποία ένα κύμα αναγκάζεται να ταλαντώνεται μόνο σε ένα επίπεδο. Στις δορυφορικές μεταδόσεις, συναντάμε δύο τύπους πολώσεων, τη γραμμική με οριζόντια ή κάθετη πόλωση και την κυκλική με δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη πόλωση.

Polar rotor Μηχανισμός, που περιστρέφει το LNB , ώστε να διορθώνει την απόκλισή του, σε συστήματα κινητών κατόπτρων.

Positioner Συσκευή, η οποία αφενός στέλνει ρεύμα στο μοτέρ ενός κινητού κατόπτρου, ώστε να αρχίσει η κίνηση και αφετέρου αποθηκεύει τις διαφορετικές θέσεις του κατόπτρου, που αφορούν τη στόχευση των δορυφόρων. Το Positioner , στη συνέχεια, οδηγεί το κάτοπτρο στις προρυθμισμένες θέσεις, με το πάτημα ενός κουμπιού.

Polar Mount Μηχανισμός οδήγησης κινητού κατόπτρου, που επιτρέπει ρύθμιση αζιμουθίου και ανύψωσης, με περιστροφή γύρω από ένα μόνο άξονα.

PPV ( Pay Per View) Υπηρεσία δορυφορικών παροχέων, με την οποία είναι δυνατή η πρόσβαση (επί πληρωμή) σε συγκεκριμένα προγράμματα (ταινίες, αθλητικά γεγονότα κ.λπ.). Προς το παρόν, η υπηρεσία χρησιμοποιείται μόνο σαν πρόσθετη στην εκάστοτη συνδρομή, αλλά υπάρχει μελλοντική πρόβλεψη για λειτουργία της, ανεξάρτητα μηνιαίας συνδρομής (π.χ. Neotion - ABSAT ).

Prime Focus Τα παραβολικά κάτοπτρα, με σημείο εστίασης ακριβώς στο κέντρο, εμπρός από τον ανακλαστήρα, ονομάζονται κάτοπτρα Prime Focus . Τα κάτοπτρα Prime Focus , αν και είναι εύκολα σε κατασκευή και εγκατάσταση, εμπεριέχουν δύο βασικά μειονεκτήματα. Ο κυματοδηγός (feedhorn) και το σύστημα στήριξής τους «σκιάζουν» μέρος της ανακλαστικής επιφάνειας και, επιπρόσθετα, η γωνία τοποθέτησης του συστήματος είναι τέτοια, που «συλλαμβάνει» και εκπεμπόμενο ή ανακλώμενο θόρυβο από το έδαφος.

PVR (Personal Video Recorder) Δορυφορικός δέκτης με σκληρό δίσκο, για την εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

QPSK - Quadrature Phase Shift Keying Σύστημα διαμόρφωσης δορυφορικού σήματος . Το QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) είναι ένας αλγόριθμος διαμόρφωσης φάσης . Η διαμόρφωση φάσης είναι μια παραλλαγή της διαμόρφωσης συχνότητας, όπου η φάση της φέρουσας διαμορφώνεται με bits ψηφιακής πληροφορίας, που δημιουργούν διαφορά φάσης.

Tο " PSK " στα αρχικά QPSK αναφέρεται στη χρήση του Phased Shift Keying . Το Phased Shift Keying είναι μια μορφή διαμόρφωσης φάσης, που διεκπεραιώνεται με τη χρήση ενός διακριτού αριθμού καταστάσεων. Ο αριθμός αυτός για το QPSK είναι 4. Αν ο αριθμός γίνει δύο, έχουμε την BPSK ( Binary Phased Shift Keying ), ενώ με 8, έχουμε το 8 PSK .
Tο " Quad " στο QPSK υποδεικνύει τις τέσσερις φάσεις της φέρουσας, που είναι: 45, 135, 225 και 315 μοίρες. Επειδή το QPSK έχει 4 πιθανές φάσεις, μπορεί να κωδικοποιήσει 2 bits / symbol .

QAM (quadrature amplitude modulation) Είναι μια μέθοδος διαμόρφωσης, με την οποία συνδυάζονται δύο σήματα με διαμόρφωση πλάτους ( AM), σε ένα μοναδικό σήμα. Με αυτόν τον τρόπο, διπλασιάζεται το ενεργό bandwidth

Receiver (Δέκτης) Έννοια, που γενικότερα σημαίνει δέκτης, ενώ στη δορυφορική TV , χρησιμοποιείται για να δηλώσει το δορυφορικό δέκτη.

Resolution ( ανάλυση) Η ανάλυση μιας ψηφιακής εικόνας, που εκφράζεται με το γινόμενο των pixels οριζόντιου άξονα, επί τον κάθετο άξονα. Για παράδειγμα, η ανάλυση του DVD είναι 720 x 576.

RGB Χρωματικό μοντέλο βίντεο σήματος, που βασίζεται στα τρία βασικά χρώματα, κόκκινο ( Red ), πράσινο ( Green ) και μπλε ( Blue ).

Remote control ( Τηλεχειριστήριο ) To γνωστό σε όλους μας τηλεχειριστήριο.

RF ( Radio Frequency) Πρόκειται για το φάσμα, που χρησιμοποιούν σήμερα όλες οι επικοινωνίες. Στους δορυφορικούς δέκτες συναντάμε την RF είσοδο για σύνδεση της επίγειας τηλεοπτικής κεραίας και την RF έξοδο, για έξοδο δορυφορικού σήματος στην μπάντα της επίγειας τηλεόρασης.

RS -232 Σειριακή θύρα σύνδεσης υπολογιστή, με περιφερειακές συσκευές. Χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση του λειτουργικού ( firmware ) του δέκτη, καθώς και για την επεξεργασία της λίστας καναλιών μέσω υπολογιστή. Η σύνδεση στον υπολογιστή, γίνεται συνήθως με σειριακό καλώδιο μηδενικού μόντεμ ( Null Modem Cable ).

S-Video Είσοδος/έξοδος βίντεο σήματος, που χρησιμοποιεί δύο καλώδια (δύο σήματα) για τη μεταφορά και των τριών πληροφοριών εικόνας (ένα για τη φωτεινότητα και ένα για τις δύο χρωμοδιαφορές). Αποτελεί μια ενδιάμεσης ποιότητας λύση, για μεταφορά βίντεο σήματος.

Scrambling H κρυπτογράφηση ενός δορυφορικού σήματος. Το κρυπτογραφημένο σήμα, θεωρητικά, μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο με την έξυπνη κάρτα του παροχέα.

SCART Tρόπος σύνδεσης συσκευών ήχου και εικόνας. Στην πραγματικότητα, το SCART δεν είναι τύπος σύνδεσης, αλλά ένα πολυκαλώδιο, που μεταφέρει πολλούς διαφορετικούς τύπους συνδέσεων ( Component , S - Video , Composite , Audio κ.λπ.).

SECAM Γαλλικό χρωματικό τηλεοπτικό σύστημα αναλογικής τηλεόρασης. Το Secam λειτουργεί με 625 γραμμές, 25 καρέ το δευτερόλεπτο στα 50 Hz , αλλά παρόλο που έχει τις ίδιες φαινομενικά προδιαγραφές, είναι ασύμβατο με το βασικό ευρωπαϊκό πρότυπο PAL .

Signal to Noise Ratio ( S / N ) Ο λόγος σήματος προς θόρυβο, οποιουδήποτε σήματος. Αφορά το λόγο ισχύος του ωφέλιμου σήματος, προς την ισχύ θορύβου εκπεφρασμένη σε dB .

Single - Channel - Per - Carrier ( SCPC ) Ένα κανάλι, ανά φέρουσα. Πρόκειται για κανάλια χαμηλού symbol rate , που για να κατέβουν στο δέκτη, απαιτείται πολλές φορές αναζήτηση με εισαγωγή των PIDs.

Skew Η γωνιακή περιστροφή του LNB , για καλύτερη λήψη των διαφορετικά πολωμένων σημάτων (οριζόντια ή κάθετα).

Smart Card («έξυπνη κάρτα») Κάρτα αποκωδικοποίησης κρυπτογραφημένων προγραμμάτων. Η «έξυπνη κάρτα», αποτελείται από έναν επεξεργαστή και τη μνήμη. Ο επεξεργαστής περιέχει ένα πρόγραμμα ( software ), το οποίο επικοινωνεί με το CAM και αναζητεί τα δεδομένα που χρειάζεται (*******, πίνακες κ.λπ.) στη μνήμη της κάρτας. Η μνήμη της κάρτας αναβαθμίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με νέα *******, τα οποία αποστέλλονται με σήμα από το δορυφόρο.

Smart Card Reader Υποδοχή για την ανάγνωση «έξυπνης κάρτας», που υπάρχει σε αρκετούς δέκτες. Κανονικά, ο Smart Card Reader αναγνωρίζει μόνο την έξυπνη κάρτα ενός συστήματος κρυπτογράφησης, αλλά κυκλοφορούν και δέκτες με UCAS Smart Card Readers , για αποκρυπτογράφηση καρτών περισσότερων συστημάτων.

SMATV (Satellite Master Antenna Television system) Ένα κεντρικό σύστημα, που αποτελείται από μία δορυφορική κεραία και εξυπηρετεί περισσότερους του ενός χρήστες, σε ένα διαμέρισμα ή ξενοδοχείο.

SPDIF ( Sony Philips Digital Inteface) Ψηφιακό πρότυπο ήχου, το οποίο αναπτύχθηκε από τη συνεργασία των εταιρειών Sony και Philips .

Splitter Μια παθητική διάταξη, που διανέμει ένα τηλεοπτικό σήμα σε μία ή περισσότερες διαδρομές.

Subtitles Οι υπότιτλοι μιας ταινίας. Σε ορισμένους δορυφορικούς δέκτες, είναι δυνατή η προβολή υποτίτλων, που δημιουργήθηκαν με κάποιο πρόγραμμα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Switch Διακόπτης, ο οποίος επιτρέπει κάθε φορά να περνάει το σήμα από ένα μόνο LNB , σε μια συνδεσμολογία κεραίας, με πολλαπλά LNBs .

Symbol Rate Η φέρουσα ενός ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος, αποτελείται από παλμούς, που απαρτίζουν ένα συνεχές σήμα. Κάθε παλμός είναι και ένα Symbol . Κάθε Symbol παριστάνει τον αριθμό των μεταδιδόμενων bits . Ανάλογα με τη διαμόρφωση, τα bits κάθε Symbol μπορεί να είναι 1 ή 2 ή 3 κ.λπ. Αυτός ο αριθμός των bits / symbol , δημιουργεί μια νέα παράμετρο, που ονομάζεται συντελεστής διαμόρφωσης ( modulation factor ), συμβολίζεται με m και έχει τιμές για BPSK =1, για QPSK =2, για 8 PSK =3 κ.λπ. Αυτό που τελικά μεταδίδει ο παροχέας, είναι τα Symbols - και έτσι δημιουργείται ο ρυθμός μετάδοσης των Symbols , που είναι το Symbol Rate ( SR ) και μετριέται σε syms / sec . H σχέση Symbol Rate και Bitrate ( BR ) δίνεται από τη μαθηματική σχέση: SR = Β R / ( m x CRv x CRrs ), όπου m είναι ο συντελεστής διαμόρφωσης (για QPSK =2), CRv είναι το Viterbi forward error correction ( FEC ), δηλαδή 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 και CRrs είναι το Reed Solom ο n forward error correction ( FEC ), με τιμή 188/204.

Tap off Διατάξεις, που διαχωρίζουν το σήμα από μία κοινή κάθοδο σε περισσότερα. Πλεονεκτούν των spitters , στο γεγονός, ότι αφενός μπορούν να συνδεθούν διαδοχικά μεταξύ τους, αφετέρου στο ότι έχουν χαμηλές απώλειες διέλευσης.

TELETEXT
(Τηλεκείμενο) Υπηρεσία τηλεκειμένου, που μεταδίδεται από δορυφορικά και επίγεια κανάλια και περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες. Ενίοτε, στα δορυφορικά σήματα χρησιμοποιείται και για την αποστολή υποτίτλων για υποτιτλισμό ταινιών.

Transponder Οι δορυφόροι εκπέμπουν τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σήμα από πομπούς, οι οποίοι ονομάζονται transponders (αναμεταδότες). Αρχικά, οι transponders είχαν σχεδιαστεί για να μεταδίδουν ένα αναλογικό κανάλι ο καθένας, αλλά σήμερα, με την ανάπτυξη της ψηφιακής τηλεόρασης και την τεχνολογία της πολύπλεξης ( multiplexing ), μπορούν να μεταδίδονται από τον ίδιο transponder περισσότερα από ένα σήματα (τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και data ).

Torroidal antenna Η κεραία TOROIDAL είναι σχεδιασμένη να ανακλά τα σήματα δύο φορές, ανάμεσα σε έναν ανακλαστήρα και σε έναν υπο-ανακλαστήρα ( sub - reflector ), δημιουργώντας αντί για σημείο εστίασης, μια γραμμή εστίασης, η οποία επιτρέπει τη μέγιστη κατανομή σημάτων σε πολλαπλά LNBs . Η κεραία διπλής ανάκλασης TOROIDAL , μοιάζει με το Γρηγοριανό ανακλαστήρα σαν σχήμα, οι βασικές όμως εξισώσεις διαφέρουν. Βασική διαφορά επίσης είναι ότι δεν υπάρχει παραβολική επιφάνεια. Το σύστημα έχει κυρτό-κοίλο υπο-ανακλαστήρα. Ο υπο-ανακλαστήρας είναι κυρτός στη μία του επιφάνεια και κοίλος στις ορθογώνιες επιφάνειες. Το πραγματικό σχήμα του, καθορίζεται με βάση μαθηματικές εξισώσεις, οι οποίες σαν στόχο έχουν να δημιουργήσουν μία επιφάνεια, που θα εστιάζει μέγιστη, αλλά και ισόποση κατανομή σήματος, σε πολλαπλά σημεία.

Transport Stream (TS) Είναι ένα σήμα, το οποίο απαρτίζεται από πολλά μικρά πολυπλεγμένα ψηφιακά πακέτα, που ονομάζονται PES ( Packet Elementary Streams ). Στην ουσία, είναι το τελικό σήμα, το οποίο λαμβάνει ο δορυφορικός δέκτης, από οποιαδήποτε δορυφορική εκπομπή

Tuner
Η βασική μονάδα συντονισμού και λήψης οποιουδήποτε δορυφορικού δέκτη. (Ουσιαστικά, οποιαδήποτε συσκευής λήψης). Η ευαισθησία του tuner είναι πολλές φορές καθοριστική για τον αριθμό των καναλιών, που μπορεί να κατεβάσει ένας δέκτης.

UCAS ( Universal Conditional Access System) Όρος, που αναφέρεται σε CAMs , που συνεργάζονται με έξυπνες κάρτες περισσοτέρων του ενός συστημάτων κρυπτογράφησης. Συνήθως, τα UCAS έχουν στο λειτουργικό τους και emulator , για παράνομη αποκρυπτογράφηση χωρίς κάρτα.

Unicast Επικοινωνία, που γίνεται σε ένα δίκτυο και αφορά έναν αποστολέα και ένα μόνο δέκτη.

Uplink Ο επίγειος σταθμός, που χρησιμοποιείται για μετάδοση σημάτων προς ένα δορυφόρο και
η αποστολή ενός σήματος προς το δορυφόρο.

USALS To USALS είναι ένα σύστημα υπολογισμού τροχιακής θέσης, που επιτρέπει τον αυτόματο προσδιορισμό της θέσης ενός δορυφόρου σε τροχιά, με προσέγγιση 0.1 μοίρες. Το USALS είναι ένα πρόγραμμα και όχι πρωτόκολλο επικοινωνίας, εναλλακτικό του DiSEqC . Στην πραγματικότητα, σε συνεργασία με το DiSEqC 1.2 χρησιμοποιεί την εντολή «Πήγαινε στη γωνιακή θέση xx » και αυτή είναι και η μόνη DiSEqC εντολή που χρειάζεται. Το USALS υπολογίζει τη θέση κάθε «ορατού» δορυφόρου, με βάση το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του τόπου εγκατάστασης και αποφασίζει την κατεύθυνση της περιστροφής. Έχει κατοχυρωθεί σαν πατέντα από την ιταλική εταιρία Stab . Παρόλα αυτά, μπορείτε να το βρείτε και σε δέκτες, που δεν έχουν πληρώσει τα δικαιώματα, ως DiSEqC 1.3.

USB Πρωτόκολλο επικοινωνίας ψηφιακών συσκευών με υπολογιστή. Στη δορυφορική πραγματικότητα, συναντάμε κάποιους δέκτες με θύρα USB , που χρησιμοποιείται είτε για αναβάθμιση είτε για μεταφορά δεδομένων, από και προς το δίσκο του δέκτη (μόνο για PVR ).

VBR ( Variable Bit rate ) Μεταβλητός αριθμός bits ανά δευτερόλεπτο, σε μια μετάδοση ή μια συμπίεση. Το VBR δίνει καλύτερα αποτελέσματα σε μεγαλύτερες συμπιέσεις, σε σχέση με το CBR , αφού χρησιμοποιεί κάθε φορά τον επαρκή αριθμό bits , που χρειάζεται για τη συμπίεση. Ο αριθμός των bits ελαχιστοποιείται σε περιπτώσεις βίντεο με λίγη κίνηση, ενώ αυξάνεται σε περιπτώσεις σκηνών δράσης.

VOD ( Video on Demand) Γενικός όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται για ευρύ φάσμα τεχνολογιών, με κοινό στόχο τη δυνατότητα επιλογής βίντεο, από κάποιον κεντρικό server . Στα δορυφορικά, η υπηρεσία προς το παρόν, δεν παρέχεται, αλλά υπάρχει η υπηρεσία NVOD (Near Video on Demand), κατά την οποία, πολλά κανάλια εκπέμπουν με διαφορά μισής ώρας την ίδια ταινία, ώστε ο τηλεθεατής να μπορεί να την παρακολουθήσει σχεδόν τη στιγμή που θέλει. Επειδή η υπηρεσία αυτή απαιτεί συνήθως έξτρα χρέωση για την δορυφορική TV , είναι συνώνυμη με την PPV .

VCEG (Video Coding Expert Group) Επιστημονική ομάδα, που δημιούργησε τον H .264 codec , o οποίος, σε συνεργασία με τον MPEG -4 Codec της MPEG , χρησιμοποιείται στην HDTV .

VFD (Vacuum Fluorescence Display) Οθόνες δορυφορικών δεκτών, που η γραμματοσειρά μετακινείται

Υ CbCr Στην ψηφιακή λογική, το σήμα YPbPr (βλ λέξη) συμβολίζεται σαν Υ CbCr , που στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο, από ένα ψηφιοποιημένο YPbPr .

YPbPr Χρωματικό πρότυπο βίντεο, που αποτελεί βελτίωση του YUV (βλ λέξη) και στηρίζεται στο σήμα φωτεινότητας και σε δύο σήματα χρωμοδιαφορών, που δίνονται από τις σχέσεις:

Pr = 0.713 (E R - E Y )

Pb = 0,564 (E Β - E Y )


YUV Χρωματικό πρότυπο βίντεο, το οποίο βασίζεται σε σήμα φωτεινότητας και σε δύο σήματα χρωμοδιαφορων που δίνονται από τις σχέσεις:

Eu = 0.493 (E R - E Y )

Ev = 0,877 (E Β - E Y )

Το πρώτο χρωματικό πρότυπο χρωμοδιαφορών, στηριζόταν στις απλές διαφορές ( E R - E Y ) και ( E Β - E Y ), χωρίς τους συντελεστές εξισορρόπησης.

Το σύστημα αυτό, όμως, παρουσίασε προβλήματα ισορροπίας στη φωτεινότητα. Χρώματα δηλαδή υψηλής συχνότητας, όπως το κίτρινο, έδειχναν πολύ φωτεινά, σε αντίθεση με χρώματα χαμηλής συχνότητας, όπως το μπλε, που έδειχναν πολύ σκοτεινά. Έτσι, προτάθηκε το ισορροπημένο πρότυπο YUV , το οποίο δεν χρησιμοποιεί όλη τη χρωμοδιαφορά, αλλά κάποιο ποσοστό της, για να ισορροπήσει τα χρώματα στο ανθρώπινο μάτι.