Έτοιμος ο Firefox 19.
Ήρθε με κυριότερο χαρακτηριστικό τον ενσωματωμένο pdf viewer. Πλέον δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερικό pdf viewer όπως Acrobat Reader, Foxit Reader ή κάποιον άλλο.

Firefox 19.0 (Αγγλική έκδοση) 
Firefox 19.0 (Ελληνική έκδοση)