Αν θελεις και εσυ να παιρνεις backup απο Windows αυτοματα, χωρις να χρειαστεις το πακετο AutoConfigBackup το οποιο θελει Premium support (δηλαδη λεφτα) τοτε

Αυτόματο backup του pfsense

Κατεβάζεις αρχικα το pfSenseBackup.exe


Μπορεις να το κατεβασεις απο ΕΔΩ (δικο μου) ή
Απο το επισημο http://knowledge.zomers.eu
Το βαζεις στο φακελο C:/pfsensebackups

Mετα κατεβαζεις το 7zip 
Το κανεις extract στο C:/pfsensebackups/zip

Κανεις το παρακατω Scriptακι σε ενα bat αρχειο ή το κατεβαζεις ετοιμο απο ΕΔΩ
Στη γραμμη  set backupfldr=C:\Users\Administrator\Dropbox\Backups\pfSense_Config\
Βαζεις τον φακελο που θες να πηγαινουν τα backup.

   @ECHO off
cls
rem    This utility copies the pfSense configuration from home-firewall and copies it to
rem   a DropBox account, zips and compresses it.
rem
rem    Filename:   [runpfsensebackup.bat]
rem
rem    Authors:    [Jesse Vaughn]         Date:   [12/12/2012]
rem
rem     ——————————————————————-
set year=%DATE:~10,4%
set day=%DATE:~7,2%
set mnt=%DATE:~4,2%
set hr=%TIME:~0,2%
set min=%TIME:~3,2%
IF %day% LSS 10 SET day=0%day:~1,1%
IF %mnt% LSS 10 SET mnt=0%mnt:~1,1%
IF %hr% LSS 10 SET hr=0%hr:~1,1%
IF %min% LSS 10 SET min=0%min:~1,1%
set backuptime=%year%-%day%-%mnt%-%hr%-%min%
echo %backuptime%
::====================================================
:: SETTINGS AND PATHS
:: Note: Do not put spaces before the equal signs or variables will fail
:: Backup path
set backupfldr=C:\Users\Administrator\Dropbox\Backups\pfSense_Config\
:: Path to zip executable
set zipper=”C:\pfSenseBackups\zip\7za.exe”
:: Number of days to retain .zip backup files
set retaindays=14
::====================================================
:: GO FORTH AND BACKUP EVERYTHING!
pfSenseBackup.exe -u [your pfsense username] -p [your pfsesnse password] -s [your pfsense IP address]  -o “C:\Users\Administrator\Dropbox\Backups\pfSense_Config\Home-firewallBackup%backuptime%.xml
:: .zip option clean but not as compressed
echo “Zipping all files ending in .xml in the folder”
%zipper% a -tzip “%backupfldr%home-firewallBackup.%backuptime%.zip” “%backupfldr%*.xml”
:: Cleaning up
echo “Deleting all the files ending in .xml only”
del “%backupfldr%*.xml”
:: CLEAN UP OLD BACKUPS
Forfiles -p %backupfldr% -m *.zip -d -%retaindays% -c “cmd /c del /q @path”

Ετσι εχεις το παρακατω
Τωρα καθε φορα που το τρεχεις θα παιρνει backup ή το βαζεις στο Χρονοδιαγραμμα εργασιών
Click start->all programs->Accessories->System Tools->Task Scheduler.