Το "DNS" είναι μια τεχνολογία, που συνδέει τα domain names με αριθμητικές IP διευθύνσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εντοπίσουμε τον server του domain στο Internet. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα, αντί να γράφουμε http://64.58.76.227 στη μπάρα διευθύνσεων του browser, να γράφουμε http://www.yahoo.com. 

To "A" record, γνωστό και ως "address" record, συνδέει ένα domain name με μία διεύθυνση IP. Αν υπάρχει κάποιος server στο Internet που είναι ρυθμισμένος να διαχειρίζεται τη κίνηση για αυτό το domain, με τη δήλωση του ονόματος του domain (π.χ. www.myname.gr) και της IP διεύθυνσης που του αντιστοιχεί (π.χ. 123.58.8.23), όποιος πληκτρολογεί το domain, θα συνδέεται στον server.  
Tα "MX" (Mail eXchanger) records χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τον server στο Internet, ο οποίος είναι ρυθμισμένος να διαχειρίζεται τα e-mails για ένα domain. Σε περίπτωση που επιθυμείτε ο ISP σας να διαχειρίζεται τη δρομολόγηση των e-mail του domain σας για εσάς, θα πρέπει να καθορίσετε το domain name ή τη διεύθυνση IP του e-mail server του ISP σας. Eπίσης, μπορείτε να καθορίσετε τη διαβάθμιση για κάθε e-mail server, όταν έχετε παραπάνω από ένα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  
Βεβαιωθείτε, ότι ο ISP σας γνωρίζει ότι χρησιμοποιείτε τους servers του για τη δρομολόγηση των e-mail του domain σας. Διαφορετικά, όλα τα e-mail θα γυρίζουν πίσω στον αποστολέα.


Τα "CNAME" records (συντόμευση του "Canonical Name"), δημιουργούν ένα ψευδώνυμο (alias) για το domain σας. Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα alias για το "yahoo.myname.gr", π.χ. το "www.yahoo.com". Με αυτό τον τρόπο, κάθε αναφορά στο "yahoo.myname.gr" θα έδειχνε στο "www.yahoo.com", ανεξαρτήτως από το αν αλλάζε η IP διεύθυνση του yahoo. Χρειάζεται προσοχή όμως γιατί τα CNAME δε λειτουργούν παντού. Αν δημιουργήσετε ένα MX record και το όνομα του server έχει καθοριστεί με χρήση CNAME, υπάρχει το ενδεχόμενο να χάνετε e-mail!
   
Πηγη : http://papaki.gr