Έτοιμο το Debian 7: 7.2 released
Δείτε τι περιλαμβάνει εδώ και κατεβάζετε απο εδώ