Για την εγκατάσταση MATE σε Debian Wheezy προσθέτουμε στα αποθετήρια /etc/apt/sources.list:
# main repository
deb http://repo.mate-desktop.org/debian wheezy main
# mirrors
deb http://packages.mate-desktop.org/repo/debian wheezy main
deb http://mirror1.mate-desktop.org/debian wheezy main
 ενώ για Debian Jessie
# main repository
deb http://repo.mate-desktop.org/debian jessie main
# mirrors
deb http://packages.mate-desktop.org/repo/debian jessie main
deb http://mirror1.mate-desktop.org/debian jessie main
κάνουμε update
apt-get update
περνάμε το κλειδί
sudo apt-get --yes --quiet --allow-unauthenticated install mate-archive-keyring 
και κάνουμε εγκατάσταση μία απο τις 3 επιλογές
Βασικο πακέτο
sudo apt-get install mate-core
Βασικό πακέτο μαζι με μερικά εχτρα
sudo apt-get install mate-desktop-environment
Βασικό πακέτο μαζι με όλα τα εχτρα 

sudo apt-get install mate-desktop-environment-extra


Πηγη : http://wiki.mate-desktop.org/download