Τα Outlook 2007 & 2010 από default όταν δημιουργείς  ένα pst πάνε και το βάζουν στο

drive:\Users\%username%\Documents\Outlook Files
Θέλω να το αλλάξω αυτό το default path.
Ανοίγω regedit  παω στοHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<version>\Outlook
και φτιάχνω ένα νέο κλειδί τύπου REG_EXPAND_SZ με όνομα ForcePSTPath και τιμή το νέο path που θέλω.Όπως τις παρακάτω εικόνες