Νέα σημαντική  έκδοση του Process Explorer v.16 της σουίτας της Sysinternals Suite (την εξαγόρασε η Microsoft) στην οποία διορθώνουν πολλά προβλήματα αλλά το κυριότερο ενσωματώνει το VirusTotal για έλεγχο από διάφορες απειλές.