Διαβάστε εδώ την ανάρτηση με τίτλο Protecting Privileged Domain Accounts: PsExec Deep-Dive