Ένας ακόμα τρόπος για να κάνω monitoring ένα linux server μέσω web broswer είναι το linux-dash.


Μπορώ να το κατεβάσω στο home δίνοντας
git clone https://github.com/afaqurk/linux-dash.git
Και αφού κατέβει απλά το μεταφέρουμε στο www (/var/www or /var/www/html).

Εννοείται ότι έχουμε εγκατεστημένα apache-php5, αν όχι δίνω
sudo apt-get install apache2 apache2-utils
sudo apt-get install php5 curl php5-curl php5-json
sudo service apache2 start


Εάν θέλουμε να βάλουμε και username και password ώστε να μην το βλέπουν άλλοι τότε δεν έχω από το κάνω χρήση το htpasswd για να προστατέψω τον φάκελο. Ο τρόπος είναι ίδιος με την ανάρτηση Username & Password folder απο Apache σε WAMP απλά αλλάζουν τα path.

GitHub linux-dash (Beta)


Επίσης
PHP Server Monitor : Open source tool to monitor your servers and websites