Για να βορύμε την ημερομηνία εγκατάστασης των Windows ακολουθούμε ένα απο τους 4 τρόπους.

1) Στις ιδιότητες του φακέλου Windows

windows-properties


2) Απο την registry
Στο κλειδί
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\InstallDate
1382359164 seconds απο 1st Jan 1970 οποτε βγάλε στο κομπιουτεράκι 


date-windows-installation

3) Απο Commnad Line
systeminfo | find /i “Install Date”

Windows-Installation-date

4) Απο PowerShell
([WMI]”).ConvertToDateTime((Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).InstallDate)

windows-date-powershell