Για να κρύψω όλα τα ανοιχτά παράθυρα και να δω την επιφάνεια εργασία σε Gnome 3 χρησιμοποίησα το wmctrl
sudo apt-get install wmctrl

Μετά κάνω μια συντόμευση με την εντολή

wmctrl -k on