Μπορείτε να βρείτε την νέα έκδοση του Kali Linux εδώ η οποία υποστηρίζει πλέον και EFI Boot
Blog
Download