Χαμός,πανικός, γλέντια κτλ. Τύχαμε το τζόκερ.

Η αλήθεια όμως βρίσκεται στο site της digea

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [Ε.Ε.Τ.Τ.], στις 7 Φεβρουαρίου 2014 ανακηρυχθήκαμε υπερθεματιστής για το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Με την απόφαση αυτή δηλαδή είμαστε ο πάροχος δικτύου μέσω του οποίου θα εκπέμπουν το σήμα τους οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.
Τόσο οι ημερομηνίες των switch-off όσο και η σειρά των περιοχών στις οποίες θα ενεργοποιηθεί το ψηφιακό σήμα έχουν καθοριστεί από τα Αρμόδια Υπουργεία, δηλαδή το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και το Υπουργείο Επικρατείας.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 30150/901/Φ.111Α/16-5-2014, Φ.Ε.Κ. 1338/Β’/27-5-2014 [τροποποίηση των Κ.Υ.Α. 23953/724/Φ.110Α/15-4-2014, Φ.Ε.Κ. Β’/1045/28-4-201441167/1375/Φ.111Α/22-8-2013, Φ.Ε.Κ. Β’/2064/23-8-2013 και 46157/1815/Φ.150/16-9-2013, Φ.Ε.Κ. Β’ 2421/27-9-2013], καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα της ψηφιακής μετάβασης. Δηλαδή, ποιες ομαδοποιημένες περιοχές, με ποια σειρά και πότε θα αποκτήσουν επίγεια ψηφιακή κάλυψη τηλεοπτικού σήματος. 


Switch-off

Περιοχή

Περιοχή απονομής [allotment]

Ημερομηνία παύσης αναλογικής εκπομπής
[ώρα 02:00]
1
Πελοπόννησος
18
Πάτρα
27 Ιουνίου 2014
0+140 ημέρες]
19
Κόρινθος
22
Πύργος
23
Τρίπολη
24
Ναύπλιο
25
Καλαμάτα
26
Σπάρτη


Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου περιοχικού switch-off [της Πελοποννήσου] κι έπειτα από τη δημοσίευση της νέας τροποποιητικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικ.40518/1168/Φ.111Α/4-7-2014, Φ.Ε.Κ. 1879/Β’/10-7-2014, το χρονοδιάγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής:

2
Αττική
20
Αττική [SFN-1]
1 Αυγούστου 2014
0+175 ημέρες]
21
Αττική [SFN-2]
3
Βορειοανατολική Ελλάδα [Θράκη & Νησιά Βορείου Αιγαίου]
1
Έβρος
5 Σεπτεμβρίου 2014
0+210 ημέρες]


Έπειτα από την ολοκλήρωση και του τρίτου περιοχικού switch-off, δημοσιεύτηκε νέα κοινή υπουργική απόφαση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος [Κ.Υ.Α. 55304/1630/24-9-2014, Φ.Ε.Κ. 2555/Β’/25-9-2014] κι εν συνεχεία Δελτίο Τύπου στις 29 Οκτωβρίου 2014, από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία διαμορφώνεται το υπόλοιπο πρόγραμμα ως εξής:

4
Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα
5
Θεσσαλονίκη
21 Νοεμβρίου 2014
0+287 ημέρες]
6
Χαλκιδική
12
Λάρισα
14
Βόλος
15
Λαμία
16
Καρπενήσι
5
Βόρεια Ηπειρωτική, Κεντρική & Δυτική Ελλάδα
7
Φλώρινα
19 Δεκεμβρίου 2014
0+315 ημέρες]
8
Μεταξάς
9
Ιωάννινα
10
Θεσπρωτία
11
Κέρκυρα
13
Ακαρνανικά
17
Αίνος
6
Νοτιοανατολική Ελλάδα [Νησιά Αιγαίου]
27
Δυτ. Κρήτη
29 Δεκεμβρίου 2014
0+325 ημέρες]
28
Κεντ. Κρήτη
29
Αν. Κρήτη
30
Δωδεκάνησα
31
Κυκλάδες [SFN-1 & 2]
32
Σάμος
34
Καστελόριζο


Οι τεχνικές παράμετροι της ψηφιακής εκπομπής [συντεταγμένες κέντρου εκπομπής, υψόμετρο, ισχύς εκπομπής] προδιαγράφονται στο άρθρο 14 του Νόμου 3592/18-7-2007, Φ.Ε.Κ. 161/Α’/19-7-2007, σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α. 21161/12-8-2008, Φ.Ε.Κ. 1680/Β’/20-8-2008[Μεταβατικός Χάρτης Συχνοτήτων] και την Κ.Υ.Α. 42800/05-10-2012, Φ.Ε.Κ. 2704/Β’/5-10-2012 [Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Ραδιοτηλεοπτικού Σήματος].