Έχουμε κάνει mount ένα φάκελο Windows 
sudo mount -t cifs -o username=karanik,password=k@ranik //hostname/share /mnt/mountpoint
sudo mount -t cifs //hostname/share /mnt/mountpoint
θέλουμε να τρέξουμε εντολή rsync (όπως κάναμε στην προηγούμενη ανάρτηση) και μας βγάζει error cannot allocate memory

πχ
 rsync -av --delete /home/karanik/data.owncloud/karanik/files/ /media/OwnCloudFiles/

Τότε πρέπει να πάμε στο Windows PC να ανοίξουμε regedit

Και βάζω τιμή 1 στο
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache
Έτοιμο για download ΕΔΩ

Επίσης βάζω τιμή 3 στο
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Size
Έτοιμο για download ΕΔΩ
Κάνουμε restart τα Windows ή τα Service του δικτύου