Ασφάλεια δικτύου: Επίπεδο ελέγχου ταυτότητας του LAN Manager
Network security: LAN Manager Authentication level

Registry File
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"LMCompatibilityLevel"=dword:00000001
Και οι τιμές

  • Level 0 - Send LM response and NTLM response; never use NTLMv2 session security 
  • Level 1 - Use NTLMv2 session security if negotiated 
  • Level 2 - Send NTLM response only 
  • Level 3 - Send NTLMv2 response only 
  • Level 4 - DC refuses LM responses 
  • Level 5 - DC refuses LM and NTLM responses (accepts only NTLMv2)
Για τη πρόσβαση μεταξύ  NT ή MacOS X με Windows η τιμή πρέπει να είναι 1 (Use NTLMv2 session security if negotiated)

Δες και

Δικτυο μεταξυ Windows 7 και MacOSX

και