Κατά καιρούς, την περισσότερη κριτική σε ζητήματα ασφαλείας έχουν δεχτεί τα λειτουργικά συστήματα της Microsoft -κατά μέρος και εξαιτίας της πολύ μεγάλης απήχησης- ωστόσο σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από την National Vulnerability Database (NVD) το λειτουργικό σύστημα της Microsoft έχει λιγότερες ευπάθειες και τρωτά σημεία από τα OS X και iOS της Apple, καθώς και από το Linux.

Στον πίνακα που δόθηκε στην δημοσιότητα παρατηρούμε ότι με βάση τις ευπάθειες και τα κενά ασφαλείας που αναφέρθηκαν μέσα στο 2014, το Apple OS X είναι το πιο ευάλωτο λειτουργικό σύστημα ενώ το δεύτερο πιο ευάλωτο είναι το iOS, και μετά το Linux. Τα Windows 8 και Windows 8.1 της Microsoft βρίσκονται στην 7η και 8η θέση αντίστοιχα.

Συνολικά, μόνο πέρυσι προστέθηκαν 7038 νέες ευπάθειες στην σχετική βάση δεδομένων, κάτι που μεταφράζεται σε 19 ευπάθειες/ κενά ασφαλείας την ημέρα.
Από όλες αυτές, το 80% αναφέρθηκαν για εφαρμογές τρίτων, το 13% για λειτουργικά συστήματα και το 4% για συσκευές hardware.


Πηγή : http://www.insomnia.gr