Debian 8 Jessie released

Μετά από σχεδόν 24 μήνες συνεχούς ανάπτυξης, το Σχέδιο Debian παρουσιάζει με περηφάνεια την νέα σταθερή έκδοση 8 (με κωδική ονομασία Jessie), η οποία θα υποστηρίζεται για τα επόμενα 5 χρόνια χάρις στην συνδυασμένη δουλειά της Ομάδας Ασφάλειας του Debian και της ομάδας Υποστήριξης Μακράς Διάρκειας Debian Long Term Support.
Η έκδοση
Jessie έρχεται με ένα κανούργιο προεπιλεγμένο σύστημα init, το systemd. Η σουίτα systemd παρέχει αρκετά συναρπαστικά χαρακτηριστικά όπως ταχύτερους χρόνους εκκίνησης, cgroups για υπηρεσίες και την δυνατότητα απομόνωσης τμημάτων των υπηρεσιών. Το σύστημα init sysvinit εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο στην Jessie.

Η υποστήριξη για το UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) που εισήχθη στην έκδοση Wheezy έχει επίσης εξελιχθεί σημαντικά στην Jessie. Αυτό περιλαμβάνει την επίλυση πολλών γνωστών προβλημάτων και σφαλμάτων του υλισμικού (firmware), υποστήριξη για το UEFI σε 32-bit συστήματα και υποστήριξη για 64-bit πυρήνες σε 32-bit υλισμικό UEFI (η τελευταία συμπεριλαμβάνεται μόνο στα μέσα εγκατάστασης για τις "multi-arch" αρχιτεκτονικές amd64/i386).

Από την προηγούμενη έκδοση, μέλη του Σχεδίου Debian έχουν κάνει επίσης σημαντικές βελτιώσεις στις υποστηρικτικές μας υπηρεσίες. Μια από αυτές είναι η πλοηγήσιμη πρόσβαση του συνόλου του πηγαίου κώδικα που παρέχεται με το Debian διαθέσιμη αυτή τη στιγμή στον ιστότοπο sources.debian.net. Φυσικά, με περισσότερα από 20,000 πακέτα πηγαίου κώδικα, ο εντοπισμός των σωστών αρχείων μπορεί να είναι αρκετά δύσκολος και αποθαρρυντικός. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε επίσης την σελίδα αναζήτησης του κώδικα του Debian Debian Code Search, διαθέσιμη στον ιστότοπο codesearch.debian.net. Και οι δύο υπηρεσίες συμπληρώνονται από ένα, γραμμένο από την αρχή, και με πολύ καλλίτερη απόκριση σύστημα ιχνηλάτησης πακέτων.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει πλήθος ενημερωμένων πακέτων λογισμικού όπως:

Apache 2.4.10
Asterisk 11.13.1
GIMP 2.8.14
την ενημερωμένη έκδοση του περιβάλλοντος επιφάνειας εργασίας GNOME 3.14
την έκδοση της gcc, GNU Compiler Collection 4.9.2
την έκδοση Icedove 31.6.0 (μια unbranded έκδοση του Mozilla Thunderbird)
την έκδοση Iceweasel 31.6.0esr (μια unbranded έκδοση του Mozilla Firefox)
Τις εκδόσεις KDE Plasma Workspaces και KDE Applications 4.11.13
Την έκδοση LibreOffice 4.3.3
Την έκδοση του πυρήνα Linux 3.16.7-ctk9
Τις εκδόσεις MariaDB 10.0.16 και MySQL 5.5.42
Nagios 3.5.1
OpenJDK 7u75
Perl 5.20.2
PHP 5.6.7
PostgreSQL 9.4.1
Python 2.7.9 and 3.4.2
Samba 4.1.17
Tomcat 7.0.56 and 8.0.14
Xen Hypervisor 4.4.1
Το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας Xfce 4.10
και ακόμα περισσότερα από 43,000 έτοιμα για χρήση πακέτα λογισμικού, μεταγλωτισμένα από σχεδόν 20,100 πακέτα πηγαίου κώδικα.
Με αυτή την ευρύτατη συλλογή πακέτων και την παραδοσιακή του υποστήριξη για ένα πλήθος αρχιτεκτονικών, το Debian παραμένει για μια ακόμα φορά πιστό στον στόχο του να είναι το "οικουμενικό" Λειτουργικό Σύστημα. Είναι κατάλληλο για πολλές διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης: από συστήματα desktop μέχρι φορητούς υπολογιστές; από εξυπηρετητές για ανάπτυξη (development) μέχρι συστοιχίες (cluster) συστημάτων καθώς και για εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων, web και αποθήκευσης. Την ίδια στιγμή, επιπρόσθετες προσπάθειες όπως αυτοματοποιημένοι έλεγχοι εγκατάστασης και αναβάθμισης για όλα τα πακέτα στην αρχειοθήκη του Debian εξασφαλίζουν ότι η Jessie πληροί τις υψηλές προσδοκίες που έχουν οι χρήστες από μια σταθερή έκδοση του Debian.

Υποστηρίζεται ένα σύνολο δέκα αρχιτεκτονικών: 32-bit PC / Intel IA-32 (i386), 64-bit PC / Intel EM64T / x86-64 (amd64), Motorola/IBM PowerPC (powerpc για παλιότερα συστήματα και ppc64el για καινούρια 64-bit συστήματα (little-endian)), MIPS (mips (big-endian) και mipsel (little-endian)), IBM S/390 (64-bit s390x) και για αρχιτεκτονικές ARM, armel και armhf για παλιότερα και καινούρια 32-bit συστήματα, καθώς και arm64 για την καινούρια 64-bit AArch64 αρχιτεκτονική.

Θέλετε να δοκιμάσετε την καινούρια έκδοση;
Αν θέλετε απλά να δοκιμάσετε την έκδοση Debian 8 "Jessie" χωρίς να την εγκαταστήσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ειδική "εικόνα" (image), γνωστή ως "live image", που είναι διαθέσιμη για εγκαταστάσεις με CD, "κλειδιά" USB ή δικτυακή εγκατάσταση netboot. Αρχικά οι εικόνες αυτές είναι διαθέσιμες μόνο για τις αρχιτεκτονικές amd64 και i386. Είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιήσει κανείς τις εικόνες αυτές για να εγκαταστήσει το Debian. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Debian Live homepage.

Αν, από την άλλη πλευρά, θέλετε να εγκαταστήσετε το Debian στον σκληρό δίσκο του συστήματός σας, μπορείτε να διαλέξετε από μια ποικιλία μέσων εγκατάστασης, όπως δίσκοι Blu-ray, δίσκοι DVD, CD και κλειδιά USB ή από το δίκτυο. Διάφορα περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας — GNOME, KDE Plasma Desktop και Εφαρμογές, Xfce και LXDE — μπορούν να εγκατασταθούν από τις διαθέσιμες εικόνες CD· μπορείτε να επιλέξετε το περιβάλλον που επιθυμείτε από τα μενού εκκίνησης των CD/DVD. Επιπρόσθετα, είναι διαθέσιμα CD και DVD "πολλαπλών αρχιτεκτονικών" που υποστηρίζουν την εγκατάσταση διαφορετικών αρχιτεκτονικών από ένα μοναδικό δίσκο. Ή μπορείτε, όπως πάντα, να δημιουργήσετε εκκινήσιμα μέσα εγκατάστασης με USB (δείτε τον Οδηγό Εγκατάστασης για περισσότερες λεπτομέρειες). Για χρήστες του "νέφους", το Debian προσφέρει επίσης προ-διαμορφωμένες εικόνες OpenStack, έτοιμες για χρήση.

Τα μέσα εγκατάστασης μπορούν να μεταφορτωθούν αμέσως τώρα μέσω bittorrent (η συνιστώμενη μέθοδος), jigdo, ή HTTP· δείτε την ιστοσελίδα Debian on CDs για περισσότερες πληροφορίες. Η έκδοση Jessie θα είναι επίσης σύντομα διαθέσιμη σε φυσικά μέσα δίσκων DVD, CD-ROM και Blu-ray από ένα πλήθος προμηθευτών.

Αναβαθμίζοντας το Debian
Αναβαθμίσεις στην έκδοση Debian 8 από την προηγούμενη έκδοση, την Debian 7 (γνωστή με την ονομασία Wheezy), γίνονται αυτόματα με το διαχειριστικό εργαλείο πακέτων apt-get για τις περισσότερες διαμορφώσεις. Όπως πάντα, συστήματα Debian μπορούν να αναβαθμιστούν χωρίς κόπο, άμεσα και χωρίς κάποιο αναγκαστικό χρόνο διακοπής της λειτουργίας τους. Συνίσταται όμως έντονα να διαβάσει κανείς τις Σημειώσεις της έκδοσης καθώς και τον Οδηγό Εγκατάστασης για πιθανά προβλήματα και για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και την αναβάθμιση. Οι σημειώσεις αυτές θα βελτιωθούν περαιτέρω και θα μεταφραστούν σε περισσότερες γλώσσες στις εβδομάδες αμέσως μετά την κυκλοφορία της έκδοσης.

Σχετικά με το Debian

Το Debian είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα που αναπτύσσεται από χιλιάδες εθελοντές σε ολόκληρο τον κόσμο που συνεργάζονται μέσω του Διαδικτύου. Τα βασικά ισχυρά σημεία του Σχεδίου Debian είναι η βάση των εθελοντών του, η προσήλωσή του στο Κοινωνικό Συμβόλαιό του και στο Ελεύθερο Λογισμικό και η δέσμευσή του να παρέχει το καλλίτερο δυνατόν λειτουργικό σύστημα. Η έκδοση Debian 8 είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση.

Πηγή : https://www.debian.org