Αν μετά την εγκατάσταση του Lightsquid δεν μπορώ να δω τα report και παίρνω το error
PFSense Proxy Squid Sqstat “Error (1)Cannot get data. Server answered : HTTP/1.0 403 Forbidden”

PFSense Proxy Squid Sqstat “Error (1)Cannot get data. Server answered : HTTP/1.0 403 Forbidden”
Τότε για την επιδιόρθωση παω στο μενού “Services” -> “Proxy Server” -> “Local Cache” και βάζω την IP address του pfSense στο πλαίσιο “External Cache-Managers”. Η loopback δεν θα δουλέψει και θα χρειαστεί η κανονική ΙP που έχουμε στο interface.

PFSense Proxy Squid Sqstat “Error (1)Cannot get data. Server answered : HTTP/1.0 403 Forbidden”


Μετά την αποθήκευση της ρύθμισης και πηγαίνοντας στο Status > Proxy Report και καρτέλα Proxy State θα έχει φύγει το error και στη θέση θα είναι όπως παρακάτω.

PFSense Proxy Squid Sqstat “Error (1)Cannot get data. Server answered : HTTP/1.0 403 Forbidden”


Πηγή : https://vicryhc.wordpress.com