12 ημέρες έμειναν για να δούμε την νέα έκδοση του


Kali 2.0 Teaser - Kali Sana! from Offensive Security on Vimeo.
A Kali Linux 2.0 teaser, showcasing the features and new user interface. Release date set to 11th of August, 2015.

Update : 11/08/15

Στην ώρα κανονικά
https://www.kali.org/releases/kali-linux-20-released/