Φωτογραφίες για blogs,websites

Οι φωτογραφίες και οι εικόνες στο διαδίκτυο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.Οπότε αν πχ χρησιμοποιήσεις εικόνες από την αναζήτηση της google τότε πολύ πιθανό θα είσαι παράνομος. Ακόμα και αν βάλεις την πηγή της εικόνας παραμένεις παράνομος :)

Αν θέλεις να είσαι νόμιμος θα αγοράσεις από site όπως

ή υπάρχουν και δωρεάν σε site όπως (τυχαία σειρά)