Όταν διαλέγεται διανομή κοιτάτε την χώρα προέλευσης? Παίζει ρόλο για εσάς? Θα διαλέγατε μια κινέζικη διανομή? Μια Γερμανική? Ελληνική? Ακόμα ένα + για το Debian?