Εχω ένα USB Flash το οποίο το έχω bootable με Ubuntu, όχι σαν live installer αλλά σαν portable OS και το οποίο είναι και web server. Ξέρεις για να το φέρεις στα μέτρα σου θέλεις χρόνο. Αυτό το web server όμως θέλω να το χρησιμοποιώ και χωρίς να bootάρω από το USB Flash, δηλαδή όταν είμαι σε Windows.
Έτσι παρακάτω θα δούμε πως γίνεται με το VirtualboxΚατ'αρχήν πρέπει να βρούμε το νούμερο του δίσκου-usb flash και αυτό μπορούμε να το κάνουμε από coomand prompt ή το disk managment (και τα 2 πρέπει να τα εκτελέσουμε με δικαιώματα administrator)

cmd run as admin

Εδώ σε σε coomand prompt δίνω
diskpart
και μετά 
list disk

diskpart list disk

Disk Managment
Start > Run > diskmgmt.msc

diskmgmt

Αρα όπως βλέπουμε το flashακι είναι Disk 2


Τώρα στο τερματικό που ανοίξαμε σαν admin πριν θα δώσουμε
cd %programfiles%\Oracle\VirtualBox
και μετά θα δημιουργήσουμε ένα εικονικό δίσκο που δείχνει το flashακι δηλαδή στην περίπτωση του παραδείγματος το Disk2, και εγώ το πάω στο E:\VirtualBoxVMs
VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename E:\VirtualBoxVMs\usb.vmdk -rawdisk \\.\PhysicalDrive2

usb.vmdk

Μετά εκτελούμε το Virtualbox σαν administrator

virtualbox as admin

και δημιουργούμε ένα νέο vm, όπου σαν δίσκο θα του πούμε να χρησιμοποιήσει αυτόν που πριν δημιουργήσαμε

virtualbox create vm

virtualbox create vm

virtualbox create vm

Boot From a USB Drive in VirtualBox


** Κάθε φορά που πρέπει να bootάρουμε USB πρέπει το Virtualbox να εκτελείται με δικαιώματα διαχειριστή