Για την ενημέρωση του ESXi από την έκδοση 8 σε 8b δίνουμε 

esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient

esxcli software profile update -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml -p ESXi-8.0b-21203435-standard

Και όταν τελειώσει κάνουμε επανεκκίνηση. Δες επίσης και εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες Upgrade ESXi 7 to 8
Μετά την επανεκκίνηση δίνουμε

vmware -v

VMware ESXi 8.0.0 build-21203435

και 

esxcli software profile get

(Updated) ESXi-8.0b-21203435-standard

   Name: (Updated) ESXi-8.0b-21203435-standard

   Vendor: VMware, Inc.

   Creation Time: 2023-03-29T12:16:17

   Modification Time: 2023-03-29T12:30:36

   Stateless Ready: False

   Description: 

      

      2023-03-29T12:15:54.514550+00:00: The following VIBs are

      installed:

..

..

..VMware ESXi 8.0b Release Notes

VMware-ESXi-8.0b-21203435-depot

Build numbers and versions of VMware ESXi/ESX (2143832)