Για τεχνική υποστήριξη επικοινωνήστε στο email 

Βοηθητικά προγράμματα


Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη

Για την απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη σε Windows θα χρειαστείτε το TeamViewer ή το Ammy
Προϋποθέτει ότι ο Η/Υ εκκινεί και έχετε Internet


Οδηγίες για TeamViewer

Βήμα 1
Κατέβασμα - Download
ή 
https://get.teamviewer.com/karanik

Βήμα 2
Διαλέγετε το Run Only για να το εκτελέσετε χωρίς εγκατάσταση

ή το κάνετε εγκατάσταση

Βήμα 3
Κάνετε αποστολή το ID σας και τον κωδικό


Οδηγίες για Ammy

Βήμα 1
Κατέβασμα - Download

Βήμα 2
Το εκτελείτε και κάνετε αποστολή το ID