Αν στο Remmina  version 0.9.99.1 δεν εμφανίζει το RDP Protocol τότε κατεβάζω το libfreerdp1_1.0.1-1.1+deb7u3_amd64.deb

Read more »