Μία πολύ καλη ανάρτηση για τα SPF records από το  http://www.qwerty.gr Τι είναι τα SPF Records. Τα SPF records (Sender Policy Framework) είναι μια ε…

Read more »