Πως έκανα εγκατάσταση τον Server 2008 R2 σε αρχείο VHD αντί για εγκατάσταση σε partition. Καταρχήν οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι Component Requireme…

Read more »