Για την εκτέλεση Powershell Script τα οποία βρίσκονται σε κάποιο URL ακολουθούμε το παρακάτω παράδειγμα. Είναι για την εκτέλεση του Fido (το Fido είναι έ…

Read more »