Προγραμματισμός στο τερματικό SANTIS που δινει ο ΟΤΕ για ISDN γραμμή , για να έχουμε 2ο τηλεφωνικό αριθμό (MSN) στην αναλογική θύρα ab2.

Καταρχήν το SANTIS έχει 2 ψηφιακές θύρες (S) , 2 αναλογικές (ab) και την εισοδο (U)

Aν τωρα θέλουμε το κεφαλικό νούμερο στην αναλογική θύρα ab1 και το 2ο τηλεφωνικό νούμερο στην αναλογική θύρα ab2 θα κάνουμε το παρακάτω με βάση το παράδειγμα.

Bάζουμε μια τηλεφωνική συσκευή στην αναλογική θύρα ab1 και πληκτρολογούμε..

πχ

Κεφαλικός τηλεφωνικός αριθμός : zzzzzzzzzz

MSN τηλεφωνικός αριθμός : xxxxxxxxxx

**#73##111zzzzzzzzzz#112xxxxxxxxxx#
Aν πάλι θέλουμε το κεφαλικό νούμερο στην αναλογική θύρα ab1 και το 2ο τηλεφωνικό νούμερο στην αναλογική θύρα ab2 και να "βγαίνουν" με τον κεφαλικό θα κάνουμε το παρακάτω με βάση το παράδειγμα.

Αυτό το κάνουμε γιατί ίσως έχουμε ενα οικονομικό πακέτο και θέλουμε όλες οι εξερχόμενες κλήσεις να είναι μέσα σε αυτό.

Bάζουμε μια τηλεφωνική συσκευή στην αναλογική θύρα ab1 και πληκτρολογούμε..

πχ

Κεφαλικός τηλεφωνικός αριθμός : zzzzzzzzzz

MSN τηλεφωνικός αριθμός : xxxxxxxxxx

**#73##111zzzzzzzzzz#11200000000#122xxxxxxxxxx#
Σημειώσεις :
Μετά απο κάθε # γίνεται και η καταχώρισει οπότε και ακούμε ένα συνεχή ήχο στο ακουστικό.
Ο τηλεφωνικός αριθμός πρέπει να είναι ολόκληρος , μαζί με τον κωδικό περιοχής.

Αν θέλουμε βοήθεια καλούμε στο 8001126000 (Τεχνική υποστήριξη του ΟΤΕ για ΙSDN)

Αλλοι οδηγοι :

Συγκεντρωτικός οδηγος για προγραμματισμο των MSN σε τερματικα ISDN.


Προγραμματισμός MSN σε ISDN με τερματικό netMod Intracom