Απο Registry
Παμε στο παρακατω κλειδι και το αλλαζουμε σε 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl]
"AutoReboot"=dword:00000000

Κλειδι = AutoReboot

0 = Απενεργοποιηση / Disable / Off
1 = Ενεργοποιηση / Enable / On