Εξ ορισμού στο NTFS δημιουργούνται αρχεία του τύπου “οκτώ χαρακτήρες όνομα και τρεις χαρακτήρες κατάληξη” για συμβατότητα με πελάτες που χρησιμοποιούν παλαιότερα λειτουργικά.

Αλλάξτε αυτή τη συμπεριφορά τροποποιώντας
την τιμή στο HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Filesystemκαι στο κλειδί NtfsDisable8dot3NameCreation σε 1. 2.
Σε κάθε προσπέλαση οποιουδήποτε φακέλου το σύστημα αρχείων NTFS ανανεώνει τις πληροφορίες για την ημερομηνία και την ώρατης τελευταίας προσπέλασης.

Αυτό -κυρίως σε μεγάλης χωρητικότητας δίσκους- μπορεί να μειώσει την απόδοση.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία από το HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentContolSet\\Control\\Filesystem
και το κλειδί NtfsDisableLastAccessUpdate δίνοντας τιμή 1 (REG_DWORD). 3.

Αν ο αριθμός των αρχείων που περιέχει ο δίσκος σας είναι αυξημένος, μπορείτε να αυξήσετε αντίστοιχα το μέγεθος του master file table από τη Registry και το
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\FileSystem
αλλάζοντας την τιμή NtfsMftZoneReservation (με μέγιστο την τιμή 4 και ως REG_DWORD). Κάντε επανεκκίνηση μετά τις αλλαγές.