Δινουμε τις εξεις εντολες απο Εναρξη - Εκτελεση ->

CMD /K NETSH FIREWALL RESET
rundll32 setupapi,InstallHinfSection Ndi-Steelhead 132 %windir%\inf\netrass.inf
CMD /K NETSH FIREWALL RESET

Οταν το βγαζει το προβλημα αυτο συνηθως εχει και spyware το pc.