Είναι γνωστό ότι πρέπει να καθαρίζουμε ανα διαστήματα την registry και τα αρχεία temp στα Windows 9x/ME/2000.

Το Prefetch είναι μια καινούρια και πολύ χρήσιμη τεχνική στα Windows XP. Πολλές φορές όμως, μετά την χρήση των XP για κάποιο διάστημα ο φάκελος “Prefetch” γεμίζει με “σκουπίδια” και παλιά, άχρηστα links, τα οποία καθυστερούν αρκετά τον υπολογιστή.

Ανοίξτε το C(drive συστήματος):/windows/prefetch, διαγράψτε όλα τα σκουπίδια και κάντε επανεκκίνηση.