Κάντε δεξί κλικ στο “Ο Υπολογιστής Μου” και επιλέξτε “Ιδιότητες”.
Κλικ στην καρτέλα “Για προχωρημένους”.
Κλικ στο κουμπί “Ρυθμίσεις” του τομέα “Επιδώσεις”
Απενεργοποιήστε τα ακόλουθα:
Άνοιγμα των σύνθετων πλαισίων με σύρσιμο (Slide open combo boxes)
Εμφάνιση σκιάς κάτω από τα μενού (Show Shadows under menus)
Σβήσιμο ή ολίσθηση των επεξηγήσεων εργαλείων κατά την εμφάνιση (Fade or slide ToolTips into view)
Ολίσθηση κουμπιών γραμμής εργασιών (Slide taskbar buttons)
Σβήσιμο ή ολίσθηση των μενού κατά την εμφάνιση (Fade or slide menus into view)
Σβήσιμο στοιχείων μενού μετά το κλικ (Fade out menu items after clicking)
Χρήση κοινών εργασιών στους φακέλους (Use common tasks in folders)
Χρήση μιας εικόνας φόντου για κάθε τύπο φακέλου (Use a background image for each folder type)
Κλικ στο ΟΚ.
Κλικ στο ΟΚ.
Τα Windows ακόμα θα δείχνουν όμορφα αλλά θα έχουν και καλύτερες επιδώσεις.