1ος Τροπος

Εναρξη – εκτελεση – cmd

To remove image preview
regsvr32 /u shimgvw.dll
To readd image preview, type and hit enter
regsvr32 shimgvw.dll
To remove media preview, type and hit enter
regsvr32 /u shmedia.dll
To readd media preview, type and hit enter
regsvr32 shmedia.dll "

2ος τροπος

Εναρξη – εκτελεση – regedit 
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\avi\shellex\PropertyHandler
Σβηνουμε το κλειδι