Ο φάκελος “Τα έγγραφά μου” (My Documents) είναι δυστυχώς εξ ορισμού ορατός από άλλους χρήστες στο σύστημά σας, με απλή μετάβαση στο root/Document and Settings/[όνομα χρήστη].

Βέβαια, η πρόσβαση στα αρχεία δεν είναι δυνατή, όμως αυτά εμφανίζονται στον Explorer.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή με επέμβαση στη Registry.
Μεταβείτε στο κλειδί
Hkey_Local_Machine/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/My Computer/Name Space/DelegateFolders/59031a47-3f72-44a7-89c55595fe6b30ee.

Με τη διαγραφή η εμφάνιση των προσωπικών αρχείων δεν είναι δυνατή για χρήστες που δεν είναι logged in.