Θέλετε να βρείτα όλα τα κρυφά αρχεία στα Windows XP;

Η επιλογή show hidden files and folders στον Windows Explorer δεν αρκεί. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ανοίξετε το Regedit και να βρείτε το κλειδί:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced.

Αν δεν υπάρχει δημιουργήστε ένα κλειδί με τύπο : REG_DWORD και όνομα :ShowSuperHidden.

Δώστε του την Dword τιμή ίση με 1. Θα χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση στον υπολογιστή σας.