Επιλογη UPS , Πολύπριζα προστασίας , Σταθεροποιητής Τάσης

1 . Τι είναι το UPS?

Το UPS είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία συνδέεται με τη κύρια παροχή ρεύματος και σε αυτή συνδέονται διάφορες συσκευές . Η βασική λειτουργία του UPS είναι να παρέχει αδιάλειπτα ρεύμα για τον εξοπλισμό που προστατεύει και να του προσφέρει αυτονομία. Οι αυξομειώσεις της τάσης ή οι πτώσεις τάσης δημιουργούν πολλά προβλήματα στις ηλεκτρονικές συσκευές με αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τη κατάρρευση και καταστροφή ενός ολόκληρου συστήματος. Τα UPS εκτός από τη προστασία των συσκευών που συνδέονται σε αυτά μπορούν να τις τροφοδοτούν με ρεύμα μέσω των συσσωρευτών που διαθέτουν ακόμη και αν διακοπεί η τροφοδοσία από το δίκτυο.
2. Πόσες κατηγορίες UPS υπάρχουν και ποιές οι βασικές διαφορές τους?

Τα UPS παρέχουν ημιτονοειδές ρεύμα χωρίς παρεμβολές μέσα σε αυστηρά όρια ανοχής της τάσης και της συχνότητας. Αποτελούνται από έναν μετατροπέα εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές (rectifier), έναν μετατροπέα συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο (inverter), έναν φορτιστή (charger) και μια συστοιχία μπαταριών για παροχή ρεύματος όταν απαιτηθεί.
ups interactive

Οι βασικές κατηγορίες είναι τα Line Interactive & τα On Line.
 

Line Interactive :
Τα UPS της κατηγορίας αυτής είναι τα πλέοαν απλά και ταυτόχρονα τα πιο οικονομικά. Οι συσκευές που συνδέονται στο UPS τροφοδοτούνται από το δίκτυο παροχής ενώ σε περίπτωση διακοπής του δικτύου παροχής γίνεται μεταγωγή και τροφοδοτούνται από τους συσσωρευτές. Ο τυπικός χρόνος μεταγωγής είναι περίπου 4 έως 8 χιλιοστά δευτερολέπτου (στην αγορά υπάρχουν μη επώνυμα προϊόντα των οποίων ο χρόνος μεταγωγής είναι μεγάλος με συνέπεια την δημιουργία προβλημάτων ή ακόμα και ζημιών στις τροφοδοτούμενες μονάδες). Το Line Interactive UPS χρησιμοποιεί τον inverter καταρχήν για να παρέχει ρεύμα στα φορτία και κατά δεύτερο να φορτίζει τις μπαταρίες του UPS. Κύριος σκοπός του inverter είναι να διατηρεί σταθερή τη τάση στην έξοδό του.

On Line :
Στα UPS τύπου Online, η τροφοδοσία των φορτίων γίνεται πάντα από τις μπαταρίες. Όταν γίνει διακοπή ρεύματος, η μονάδα δεν χρειάζεται να κάνει μεταγωγή από την μια πηγή τροφοδοσίας στην άλλη (όπως γίνεται με τα UPS τύπου Line Interactive). Σαν αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει καν στιγμιαία διακοπή στο ρεύμα (όπως 4 έως 5 χιλιοστά δευτερολέπτου που γίνεται στα UPS τύπου Line Interactive). Τα UPS τύπου Online περιλαμβάνουν συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας με τεχνολογία διπλής μετατροπής και παρέχουν τέλεια προστασία (συνίστανται για servers) και ρεύμα με ημιτονική κυματομορφή. Η αρχή της διπλής μετατροπής αντιμετωπίζει όλες τις διακυμάνσεις του δικτύου παροχής. Ένας ανορθωτής μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα του δικτύου σε συνεχές ρεύμα. Αυτό το συνεχές ρεύμα φορτίζει τις μπαταρίες και τροφοδοτεί τον μετατροπέα συνεχούς- εναλλασσομένου (inverter). Ο inverter με τη σειρά του παράγει εναλλασσόμενο ρεύμα το οποίο τροφοδοτεί μόνιμα τα φορτία.
Σε περίπτωση κανονικής τροφοδοσίας από το δίκτυο παροχής οι συσκευές τροφοδοτούνται από αυτό (μέσω του συστήματος διπλής μετατροπής) ενώ σε περίπτωση διακοπής του δικτύου παροχής τροφοδοτούνται από τους συσσωρευτές και τον inverter.
Εάν οι μπαταρίες σε ένα UPS Online τύχει και πάθουν βλάβη, οι συνδεόμενες σε αυτό συσκευές θα συνεχίσουν να τροφοδοτούνται. Το UPS θα παρακάμψει τις μπαταρίες και θα τροφοδοτεί τη μονάδα με ρεύμα (θα λειτουργεί ως προστατευτικό υπέρτασης / κυμάτωσης).
Άλλα χαρακτηριστικά που ανεβάζουν το κόστος ενός UPS Online, είναι ο αυτόματος διαγνωστικός έλεγχος ο οποίος γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η αυτόματη ρύθμιση τάσης, ηχητικές ειδοποιήσεις, ένδειξη υπερφόρτωσης και ένδειξη σφάλματος στην καλωδίωση του κτιρίου. Στα προηγμένα χαρακτηριστικά μπαταριών περιλαμβάνονται η έξυπνη διαχείριση μπαταριών, και η ένδειξη αντικατάστασης μπαταριών (όταν συμπληρωθεί ο κύκλος της ζωής τους).


3. Αυτονομία UPS ( Backup Time)

Αυτονομία είναι ο χρόνος κατά τον οποίο το UPS μπορεί να παρέχει ρεύμα στα φορτία που είναι συνδεδεμένα σε αυτό κατά τη διάρκεια που υπάρχει διακοπή στη κεντρική παροχή ρεύματος. Η αυτονομία του μηχανήματος εξαρτάται από την χωρητικότητα (Ah) και το πλήθος των συσσωρευτών και κυμαίνεται από 5 λεπτά έως μερικές ώρες (ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη).


4. Επιλογή του κατάλληλου UPS

Για να επιλέξουμε το κατάλληλο UPS πρέπει να υπολογίσουμε τη συνολική ισχύ των συσκευών που θέλουμε να συνδέσουμε σε αυτό. Αυτό γίνεται με τα παρακάτω βήματα:
1) Κάνουμε μια λίστα με τα μηχανήματα που θα υποστηρίξουμε
2) Αθροίζουμε τις ισχύς σε Watt των μηχανημάτων από τα στοιχεία του κατασκευαστή που αναγράφονται σε κάθε μηχάνημα
3) Επιλέγουμε το τύπο του UPS που θέλουμε ( Line Interactive ή OnLine )
4) Επιλέγουμε ένα UPS με ισχύ μεγαλύτερη της αθροιζόμενης ισχύος των φορτίου που θέλουμε να υποστηρίξουμε (περίπου 30% μεγαλύτερη ώστε να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία του UPS δεν θα είναι οριακή).

5. Διαφορά Watt και VA

Όλοι οι κατασκευαστές UPS χρησιμοποιούν σαν μονάδα μέτρησης της ισχύος των μηχανημάτων τους το VA (για μηχανήματα μικρής ισχύος) και το KVA (1 KVA=1000 VA για μηχανήματα μεγάλης ισχύος).
Η ισχύς που παρέχει κάθε UPS μετρούμενη σε Watt υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ισχύ του UPS σε VA ή KVA επί τον συντελεστή ισχύος του UPS ( Power Factor ). Ο συντελεστής ισχύος των UPS της UPS INFORM HELLAS κυμαίνεται από 0,6 (στα Line Interactive UPS) έως 0,9 ( στα OnLine UPS).
Π.χ. ένα UPS ισχύος 3000 VA με συντελεστή ισχύος 0,6 έχει ισχύ σε Watt : 3000 x 0,6 = 1800 Watt , ενώ ένα UPS ισχύος 6 KVA με συντελεστή ισχύος 0,8 έχει ισχύ σε Watt : 6 KVA x 1000 = 6000 VA x 0,8 = 4800 Watt.


6. Πιθανά προβλήματα σε Η/Υ κατά τη διακοπή ρεύματος

Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει UPS και συμβεί διακοπή ρεύματος είναι πιθανόν όχι μόνο να χαθούν δεδομένα που δεν έχουν αποθηκευτεί αλλά και να προκληθούν καταστροφές σε επιμέρους υποσυστήματα του Η/Υ (σκληροί δίσκοι, motherboard, κάρτες γραφικών), οι οποίες θα επιφέρουν ανεπανόρθωτες ζημιές στα ήδη αποθηκευμένα αρχεία.
Αντίθετα σε περίπτωση όπου υπάρχει μονάδα UPS, θα υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την αποθήκευση των δεδομένων και το ομαλό κλείσιμο του Η/Υ.


7. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των UPS και των Πολύπριζων προστασίας

Τα πολύπριζα προστασίας προστατεύουν τον εξοπλισμό μας από τις διαταραχές της τάσης όπως είναι οι αιχμές ή οι υπερτάσεις. Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν διαθέτουν συσσωρευτές όπως τα UPS δεν προσφέρουν αυτονομία και δεν προστατεύουν τις συνδεόμενες σε αυτά συσκευές από βυθίσματα ή πτώσεις της τάσης.


8. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του UPS και του Σταθεροποιητή Τάσης

Ο Σταθεροποιητής Τάσης (AVR , Automatic Voltage Regulator ) είναι μια ηλεκτρονική συσκευή σχεδιασμένη να ρυθμίζει αυτόματα και να διατηρεί σταθερή την τάση στα φορτία που συνδέονται σε αυτόν. Οι σταθεροποιητές τάσης διαθέτουν μεγάλο εύρος τάσης στην είσοδό τους προστατεύοντας τα συνδεόμενα φορτία από τις διακυμάνσεις (αιχμές , βυθίσματα) της τάσης του δικτύου και από τους ηλεκτρονικούς θορύβους.
Η διαφορά με τα UPS είναι ότι οι Σταθεροποιητές Τάσης σε περίπτωση ολικής απώλειας του δικτύου δεν παρέχουν αυτονομία στα συνδεόμενα φορτία επειδή δεν διαθέτουν συσσωρευτές.
Υπάρχουν διαφορετικής τεχνολογίας ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ανάλογα με την τεχνολογία κατασκευής (Relay or Servo) και επιπλέον διακρίνονται σε μονοφασικούς και σε τριφασικούς.


9. Έλεγχος του UPS με Η/Υ

Όλα τα UPS διαθέτουν πακέτα λογισμικού που επιτρέπουν στο χρήστη να παρακολουθεί την λειτουργία του UPS και να το ρυθμίζει ανάλογα με τις ανάγκες του. Υπάρχουν επίσης προγράμματα για αυτόματο "κλείσιμο" όλων των λειτουργικών συστημάτων, απομακρυσμένης παρακολούθησης και έλεγχος του UPS μέσω Internet, αποστολή μηνυμάτων του UPS προς τον χρήστη για τυχόν πρόβλημα λειτουργίας του κλπ. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται να υπάρχει τόσο στο UPS όσο και στον υπολογιστή η κατάλληλη πόρτα επικοινωνίας – USB or RS-232 or Ethernet port ή οποιαδήποτε άλλη.


10. Συνθήκες λειτουργίας του UPS

Τα ηλεκτρονικά μέρη του UPS και οι συσσωρευτές του έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε θερμοκρασίες από 0°C έως 40°C και σε υψόμετρο μέχρι 1000 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας του UPS είναι από 15°C - 25°C στην οποία μπορεί να αυξηθεί και το όριο ζωής των συσσωρευτών.

Επίσης ο σωστός και σταθερός αερισμός καθώς και η τοποθέτηση του UPS σε καθαρό από σκόνες και υγρασία περιβάλλον είναι από τα πιο βασικά σημεία για την καλή λειτουργία του. Τα UPS μεγάλης ισχύος λόγω του ότι αναπτύσσουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση από ευαίσθητα μηχανήματα όπως είναι τα ιατρικά μηχανήματα και τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων.


11. Υπερφόρτωση UPS

Η υπερφόρτωση είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για όλα τα UPS το οποίο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία τους. Σε όλα τα UPS σχεδόν υπάρχουν φωτεινές ενδείξεις ή ηχητικές προειδοποιήσεις που ενημερώνουν τον χρήστη σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Στη περίπτωση αυτή ο χρήστης καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης του UPS ώστε να προστατεύσει τις συσκευές του. Σε περίπτωση όπου η υπερφόρτωση είναι μεγάλη το UPS θα κλείσει αυτόματα προλαβαίνοντας πιθανή πρόκληση ζημιάς.


12. Χρόνος φόρτισης των συσσωρευτών

Ο μέσος χρόνος φόρτισης συσσωρευτών των UPS είναι 6 με 8 ώρες. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί χρησιμοποιώντας επιπλέον εξωτερικό φορτιστή. Ο έλεγχος και η σωστή φόρτιση των συσσωρευτών διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του UPS σε περίπτωση προβλημάτων του ρεύματος.


13. Mπορεί στο UPS να συνδεθεί laser εκτυπωτής, laser fax ή φωτοτυπικό μηχάνημα;

Η σύνδεση στα UPS εκτυπωτών laser, laser fax ή φωτοτυπικά μηχανήματα δεν ενδείκνυται καθώς τα μηχανήματα αυτά απαιτούν υψηλό ρεύμα κατά την εκκίνησή τους.

14. Εγκατάσταση των UPS

Η εγκατάσταση των UPS κατηγορίας Line Interactive ή On Line μικρής ισχύος ( μέχρι 3000 VA ) δεν απαιτείται να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα φορτία συνδέονται στην έξοδο του UPS ( υποδοχές τύπου IEC ή SCHUKO ) και το UPS συνδέεται απευθείας στην πρίζα (Plug and Play). Τα UPS μεγαλύτερης ισχύος πρέπει να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο προσωπικό.


15. Παράλληλη σύνδεση UPS

Ορισμένα UPS μεγάλης ισχύος έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν σε παράλληλη σύνδεση. Η εταιρεία μας διαθέτει UPS μονοφασικά και τριφασικά τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παραλληλίζονται αυξάνοντας έτσι τη παρεχόμενη ισχύ ή να λειτουργούν ως εφεδρικές μονάδες ή μελλοντικά να υποστηρίξουν επιπλέον φορτία. Τα UPS αυτά ανήκουν στη κατηγορία DSP MULTIPOWER ( 1 phase in – 1 phase out , 3 phase in – 1 phase out ) ή στη κατηγορία PYRAMID (3 phase in – 3 phase out ). Η παρεχόμενη ισχύς ξεκινά από τα 6 KVA για τα μονοφασικά UPS και από τα 10 KVA για τα τριφασικά UPS, ο δε μέγιστος αριθμός παραλληλιζόμενων μονάδων μπορεί να φθάσει τις τέσσερες.


16. Τροφοδοτικά που υποστηρίζουν PFC τεχνολογία – Τι Ups απαιτείται?

Τα σύγχρονα τροφοδοτικά υποστηρίζουν την τεχνολογία PFC – Power Factor Correction. Στην περίπτωση αυτή και επειδή το power factor των τροφοδοτικών είναι μεγαλύτερο από 95% δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Line Interactive UPS στα οποία το input power factor είναι πολύ μικρότερο από 95% και επομένως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ απαιτείται On Line UPS.


Δες και την ανάρτηση : Οι διαφορές μεταξύ UPS Line Interactive και UPS On-Line


ΠΗΓΗ : http://www.informups.gr