Απλο Link με κείμενο
<a href="...url..." >...κείμενο...</a>
Link με κείμενο που ανοίγει σε νέα σελίδα
<a href="...url..." target="_blank">...κείμενο...</a>
Link με εικόνα
<a href="...url...">
<img src="...url εικόνας..." /></a>


Link με εικόνα που ανοίγει σε νέα σελίδα
<a href="...url..." target="_blank">
<img src="...url εικόνας..." /></a>
Link με ρυθμιζόμενο μέγεθος εικόνας
<a href="...url...">
<img src="...url εικόνας..." width="200" height="200" /></a>
Link με ρυθμιζόμενο μέγεθος εικόνας που ανοίγει σε νέα σελίδα

<a href="...url..." target="_blank">
<img src="...url εικόνας..." width="200" height="200" /></a>